Cranky Cartoon (NL) - Debat

Deze cartoon verbeeldt de drogreden "Nepdebat".

Icoon Definitie Voorbeeld
TN Nepdebat Het presenteren van wetenschap en pseudowetenschap in een situatie met hoor en wederhoor om zo de valse indruk te wekken van een lopend wetenschappelijk debat. "Om een evenwichtige weergave van standpunten te garanderen zouden klimaatontkenners evenveel aandacht moeten krijgen als klimaatwetenschappers."

Voor meer informatie, zie het blogartikel over De technieken van wetenschapsontkenning (PLOCC).


Creative Commons License The Skeptical Science website by Skeptical Science is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.