Cranky Cartoon (NL) - Operatie

Deze cartoon verbeeldt de drogreden "Pseudo-expert".

Icoon Definitie Voorbeeld
TN Pseudo-expert Een ongekwalificeerde persoon of instelling presenteren als een bron van betrouwbare informatie. "Een gepensioneerde natuurkundige trekt de consensus over klimaatverandering in twijfel en beweert dat huidige veranderingen in weersomstandigheden slechts een natuurlijk fenomeen zijn."

Voor meer informatie, zie het blogartikel over De technieken van wetenschapsontkenning (PLOCC).


Creative Commons License The Skeptical Science website by Skeptical Science is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.