Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Twitter Facebook YouTube Mastodon MeWe

RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Hvorfor er der færre vejrstationer og hvad er virkning?

NOAA og NASA får deres temperaturdata fra Global Historical Klimatologi Network (GHCN). I begyndelsen af 1990'erne, faldt antallet af vejrstationer, der er anført i GCHN temmelig kraftigt. Nogle har foreslået at dette er en bevidst kampagne for at fjerne de køligere vejrstationer med henblik på at oppuste opvarmningstendensen. Den drivende kraft bag denne idé stammer fra Joseph D'Aleo i en online rapport Overfladetemperatur Records: Politik Driven Deception co-skrevet med Anthony Watts. Oprindelig fastslog deres rapport, at "Der har været en svær bias i retning af at fjerne stationer fra højere breddegrader og landdistrikter. Dette fører til en yderligere alvorlig overdrivelse af opvarmning." Denne tekst er blevet fjernet fra den seneste udgave af deres rapport. Ikke desto mindre er fjernelsen afstationer årsagen til at påstanden om fejl i temperaurmålinmgerne fortsætter med at blive gentaget i hele blogsfæren (og ofte i kommentarer her på Skeptical Science).

Hvorfor er der i øjeblikket færre stationer i temperaturdatabasen? Det fysiske antal vejrstationer, hvorfra temperaturdata rapporteres, er faldet - nogle af de ældre målestationer er ikke længere tilgængelig i realtid ( NOAA ). Antall af fjernede stationer forværres tilsyneladende af det faktum, at NOAA har været aktivt med at tilføje historiske data i GCHN database fra ældre vejrstationer, der ikke længere er aktive i et forsøg på at give mere omfattende dækning i fortiden.

Det vigtigste spørgsmål er, om denne drop-off i antallet af indberetning af vejrstationer har haft nogen indflydelse på temperaturen målingerne. D'Aleo's rapport ikke har nogen sådan analyse. Der har dog været en række uafhængige analyser, der undersøge netop dette spørgsmål. Den første analyse blev foretaget af Tamino fra Open Mind , der plottede temperaturdata fra vejrstationer, der blev droppet fra GHCN record (mærket pre-cuoff). Han sammenlignede derefter dette med temperatur data fra vejrstationer, som blev fastholdt (mærket post-cutoff).


Figur 1: Temperatur historie for pre-cutoff-stationer kun (blå) sammenlignet med tallet for post-cutoff-stationer kun (rød) ( Open Mind ).

Hvad der er interessant i denne graf er ikke kun, at der er stor forskel mellem de to plot, men at de udeladte vejrstationer faktisk vise en større opvarmningstendens end de fortsættende vejrstationer. Dette er ikke overraskende i betragtning af mange af de fjernede vejrstationer er fra højere breddegrader. Selv om disse regioner har en køler absolutte temperatur, viser de en større opvarmningstendens. Dette er resultatet af polar feeback - opvarmningen på troperne er mindre end opvarmning ved polerne på grund af forskellige effekter såsom positive feeback fra is albedo ændringer.

En uafhængig analyse blev udført af Clear Climate Code, der også sammenlignet temperaturen data fra fjernede stationer versus de fortsættende stationer. Han har også plottede tendens linjer til at sammenligne de langsigtede opvarmning tendens fra begge typer af stationer.Figur 2: "før 1992 / efter 1992 stationer" fra "The 1990'erne station frafald ikke har en varmende effekt" ( Clear Climate Code )

Svarende til Tamino's resultater, fandt Clear Climate Code, at fjernede vejrstationer vise en større opvarmningstendens end de fastholdte vejrstationer. Forskellen synes at være i høj grad skyldes en forskel i de ældre, 19. århundrede data. Men også tendensen for de sidste 30 år af begge poster viser en udvikling i opvarmningen fra 1962 til 1992 for den udeladte vejrstationer, der næsten er identisk med udviklingen fra 1979 til 2009 for fortsættende vejrstationer.

Bare for god orden skyld, en anden analyse blev uafhængigt udført af Zeke Hausfather på The Blackboard (der er andre, også finde det samme resultat, men jeg ville ikke ønske dette indlæg, idet vil føre til en monotone gentagelse).


Figur 3: Sammenligning af stationer med post-1992 med dem uden ( Den Blackboard ).

Så grunden til reduktionen af antallet af vejrstationer er kun en følge af stationer ikke længere aktivt registrer temperaturdata. Hvad vigtigere er, at faldet i antal stationer forårsage  ikke en falsk udvikling i opvarmningen. Faktisk er det modsatte tilfældet, fordi fjernelsen af målestationer på de høje breddegrader fremtvinger en vis kølende tendens siden 1880. Ændringen i varmere siden 1970 er ubetydelig.

Indsendt af John Cook på 15:28 PM

Translation by Klaus Flemløse. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2023 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us