Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Bewijst een strenge winter dat de aarde niet opwarmt?

Uit onderzoek blijkt...

Als het ergens kouder dan normaal is, zegt dat nog niets over de lange-termijntrend van de gemiddelde temperatuur op aarde.

Volgens de sceptici...

Ja maar, ja maar... het is K-K-K-KOUD!!

"In Oostenrijk vond vandaag de vroegste sneeuwval in de geschiedenis plaats, terwijl er in de bergen al 30 tot 40 centimeter sneeuw was voorspeld. Een dergelijke buitengewone temperatuurdaling lijkt op het eerste gezicht bewijs te leveren voor degenen die er aan twijfelen dat de wereld wordt bedreigd door verandering van het klimaat." - Mail Online (2009)

Vanaf het midden van de jaren 70 is de gemiddelde temperatuur wereldwijd met ongeveer 0,2°C per tien jaar gestegen. Het weer voegt echter fikse korte-temijnstijgingen en -dalingen aan de lange-termijntrend toe. Het is dus te verwachten dat we ondanks de opwarming nog steeds winters met kouderecords zullen meemaken.

Evenzo zullen we op koude dagen vaak genoeg te horen krijgen: "Nou? Waar blijft die opwarming dan?" Dit is echter omdat mensen nu eenmaal eerder geneigd zijn om nog jarenlang extreme weersomstandigheden te onthouden (zoals hitte- en koudegolven) dan om uit hun hoofd even een lange-termijntrend uit te rekenen. Toch kunnen de koudste en warmste dagen van het jaar ons iets leren over klimaattrends.

Een recordtemperatuur betekent dat er door een bepaald meetstation nog nooit een hogere (of lagere) temperatuur is waargenomen sinds er met meten is begonnen. Normaal gesproken horen temperatuurrecords steeds zeldzamer te worden, omdat het door toename van het aantal metingen steeds moeilijker wordt om een record te breken. Maar klopt de theoretische kans op nieuwe records met de werkelijke situatie?

Meehle 2009 onderzocht de maximum- en minimumrecords in de Verenigde Staten in de periode 1950-heden. In figuur 1 zien we het aantal maximumrecords (rood) en het aantal minimumrecords (blauw). Als er geen opwarming was, zouden er ruwweg evenveel maximum- als minimumrecords moeten zijn, maar in plaats daarvan daalt het aantal maximumrecords veel minder snel dan het aantal minimumrecords.


Figuur 1: Jaarlijks aantal warmte- (rood) en kouderecords (blauw) in de VS. De zwarte lijn geeft het theoretische aantal records weer als er geen opwarming of afkoeling zou zijn. (Hoe verder de minimumrecords onder de lijn blijven, hoe meer opwarming.)

Hierna werd berekend wat in ieder jaar de verhouding tussen het aantal maximum- en minimumrecords was. In figuur 2 zijn deze verhoudingen weergegeven als zwarte puntjes, de trend wordt aangegeven door de groene lijn. Tijdens de afkoeling in de jaren 60 neemt het aantal kouderecords naar verhouding toe (de lijn daalt), maar toen in de jaren 70 de huidige opwarming begon, kwamen er naar verhouding steeds meer warmterecords (de lijn stijgt). In de laatste tien jaar waren er zelfs twee keer zo veel warmterecords als kouderecords.


Figuur 2: Verhouding maximum/minimumrecords in de VS (zwart) met de daarbij behorende trend (groen).

Zelfs wanneer de aarde opwarmt, kunnen we nog steeds koude dagen verwachten. De kans op maximumrecords wordt echter steeds groter dan de de kans op minimumrecords en zolang de opwarming voortduurt, zal in de 21e eeuw de verhouding tussen maximum- en minimumrecords blijven stijgen.

Translation by DarkSkywise, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us