Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Skeptiset argumentit ja mitä tiede sanoo

Blog Posts

Skeptinen argumentti Mitä tiede sanoo
1 "Todistavatko menneet ilmastonmuutokset sen, ettei ihminen voisi aiheuttaa nykyistä? " Luonnolliset ilmastonmuutokset menneisyydessä todistavat, että maan ilmasto on herkkä lämpövuon muutoksille. Jos maahan tulee enemmän lämpöä, sen lämpötila nousee. Nykyisin kohonnut hiilidioksidipitoisuus aiheuttaa voimistuneen kasvihuoneilmiön kautta positiivisen lämpövuon maahan. Menneistä ilmastonmuutoksista voidaan itse asiassa laskea arvioita ilmastomme herkkyydestä hiilidioksidipitoisuuden muutoksille.
2 "Auringon aktiivisuus ja ilmasto: aiheuttaako Aurinko ilmaston lämpenemisen?" Kun Maapallon lämpötila on ollut nousussa viime vuosikymmeninä, Auringon aktiivisuuden vaikutus on ollut hiukan viilentävä. Aurinko ja ilmasto ovat muuttuneet eri suuntiin viimeisen 35 vuoden ilmaston lämpenemisen aikana.
3 "Ilmaston lämpenemisen positiiviset ja negatiiviset puolet" Ilmaston lämpenemisen negatiiviset vaikutukset maanviljelylle, terveydelle, talouselämälle ja ympäristölle voittavat selvästi positiiviset vaikutukset.
4 "Onko ilmaston lämpenemisestä olemassa tieteellinen konsensus?" Ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen kannalla on 19 maan tiedeakatemiat ja lisäksi monet ilmastotiedettä tutkivat tieteelliset järjestöt. Tarkemmin sanoen, 97% ilmastotieteilijöistä, jotka julkaisevat aktiivisesti ilmastoon liittyen, hyväksyvät konsensuksen kannan.
5 "Ilmasto viilenee" Empiiriset mittaukset osoittavat, että Maapallolle kertyy edelleen lämpöä ja ilmaston lämpeneminen jatkuu. Pintalämpötila voi lyhyellä aikavälillä osoittaa viilenemistä, kun lämpö siirtyy ilmakehän ja valtameren välillä, jonka lämpökapasiteetti on paljon suurempi kuin ilman.
6 "Mallit ovat epäluotettavia" Vaikka ilmastomalleissa on epävarmuuksia, ne kuvaavat menneisyyttä onnistuneesti ja ovat tehneet ennustuksia, jotka on jälkeenpäin vahvistettu havainnoin.
7 "Ovatko pintalämpötilamittaukset luotettavia?" Lukemattomissa tutkimuksissa on havaittu, että urbaanilla lämpösaarekkeella ja paikallisilla vaikuttimilla on mitätön vaikutus pitkän ajan trendeihin, erityisesti kun käytetään suurien alueiden keskiarvoja.
8 "Pysähtyikö ilmaston lämpeneminen vuonna 1998?" Planeettamme lämpeneminen on jatkunut vuoden 1998 jälkeen - ilmasto lämpenee edelleen. Pintalämpötila kuitenkin vaihtelee huomattavasti, koska lämpöä siirtyy valtamerien ja ilmakehän välillä. 1998 oli poikkeuksellisen lämmin vuosi voimakkaan El Ninon takia.
9 "Kasvaako vai kutistuuko Antarktiksen jäätikkö?" Vaikka jäätikkön sisäosa Itä-Antarktiksella paksuuntuu, kokonaisuutena ottaen Antarktiksen jäätikkö pienenee kiihtyvällä vauhdilla. Antarktiksen merijää kasvaa huolimatta Eteläisen jäämeren voimakkaasta lämpenemistä.
10 "Ennustivatko tiedemiehet uutta jääkautta 1970-luvulla?" 1970-luvun jääkausiennusteet olivat pääasiassa tiedotusvälineiden aikaansaannosta. Suurin osa tieteellisistä julkaisuista ennusti lämpenevää.
11 "Hiilidioksidi seuraa lämpötilaa - mitä se tarkoittaa?" Hiilidioksidi aiheuttaa lämpenemistä JA lämpeneminen aiheuttaa hiilidioksidin vapautumista valtameristä. Tämä palauteilmiö on todennettavissa hiilidioksidin mittaussarjoista. Menneisyydessä palauteilmiön vahvistava vaikutus mahdollisti lämpenemisen levittäytymisen koko Maapallolle päättäen jääkauden.
12 "Kuinka herkkä ilmastomme on?"

Ilmastoherkkyys voidaan laskea kokeellisesti vertaamalla menneitä lämpötilan vaihteluita sen ajan luonnollisiin pakotteisiin. Monia jaksoja maapallon menneisyydestä on tutkittu tällä tavalla ja niissä löydetään laaja yksimielisyys ilmastoherkkyydelle, joka on noin 3 °C.

13 "Olemme menossa uuteen pieneen jääkauteen" CO2:n lisääntymisen säteilypakote ylittää Auringon aktiivisuudesta aiheutuvan pakotteen reilusti, vaikka Auringon vaikutus tippuisikin Maunderin Minimin tasolle.
14 "Onko lätkämaila rikki?" Vuonna 1998 ilmestyneen lätkämailapaperin jälkeen on tehty monia proksitutkimuksia, joissa on analysoitu monia eri lähteitä mukaan lukien korallit, tippukivipylväät, puiden vuosirenkaat, porausreiät ja jääkairanäytteet. Ne kaikki vahvistavat alkeperäisen lätkämailatutkimuksen johtopäätöksen: 1900-luku oli lämpimin viimeiseen 1000 vuoteen ja että lämpeneminen oli voimakkainta 1920-luvun jälkeen.
15 "Mitä CRU-sähköpostit meille kertovat?" Vaikka osaa esitetystä yksityisestä kirjeenvaihdosta ei voida kehua, eniten "vihjailevien" sähköpostien asiantunteva arviointi paljastaa teknisiä keskusteluja vertaisarvioidun kirjallisuuden hyvin tuntemista tekniikoista. Kun keskitytään muutamaan vihjailevaan sähköpostiin, se vain kääntää huomion pois ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen osoittavasta laajasta havaintomateriaalista.
16 "Mikä on ilmaston lämpenemisen ja hurrikaanien välinen yhteys?" On epäselvää kasvattaako ilmaston lämpeneminen hurrikaanien esiintymistiheyttä, mutta on kasvava määrä todisteita hurrikaanien voimistumisesta.
17 "Al Gore on väärässä" Vaikka Epämiellyttävässä totuudessa on pieniä virheitä, tärkeimmät esitetyt tosiseikat - todisteet, jotka osoittavat ihmiskunnan aiheuttavan ilmaston lämpenemistä ja sen erilaisia vaikutuksia, ovat yhdenmukaiset vertaisarvioidun tieteen kanssa.
18 "Ovatko jäätiköt kasvamassa vai kutistumassa?"

Vaikka onkin olemassa yksittäisiä kasvavia jäätiköitä, selkeästi suurin osa jäätiköistä ympäri maailman on vetäytymässä. Itse asiassa globaali sulamisnopeus on kiihtynyt 1970-luvun puolivälin jälkeen.

19 "Aiheuttaako kosminen säteily ilmastonmuutoksen?" Vaikka yhteyttä kosmisten säteiden ja pilvipeitteen välillä ei vielä ole voitu todistaa, tärkeämpi huomio on, että viimeisten 30 vuoden aikana kosmisen säteilyn ja globaalin lämpötilan ei ole havaittu korreloivan keskenään.
20 "1934 on mittaushistorian lämpimin vuosi" 1934 on tilastojen mukaan lämpimin vuosi USA:ssa, joka kattaa ainoastaan 2 % maapallon pinta-alasta. NASA:n tilastoissa lämpimin vuosi maailmanlaajuisesti on 2005.
21 "On todella kylmää!" 1970-luvun puolivälistä lähtien Maapallo on lämmennyt noin 0,2 °C vuosikymmenessä. Säät kuitenkin vaihtelevat laidasta laitaan pitkän aikavälin suuntauksesta riippumatta. Ennätyksellisen kylmiä jaksoja on odotettavissa ilmaston lämpenemisestä huolimatta. Viime vuosikymmenten aikana lämpöennätyksiä on kuitenkin mitattu kaksi kertaa useammin kuin pakkasennätyksiä. Tämän suuntauksen voidaan odottaa voimistuvan ilmaston lämpenemisen jatkuessa.
22 "Ilmaston lämpeneminen ei aiheuta äärimmäisiä sääilmiöitä"

On lisääntyvä määrä empiirisiä todisteita siitä, että lämpeneminen aiheuttaa voimakkaampia hurrikaaneja, rankempia sateita ja tulvia, lisääntynyttä metsäpaloalttiutta ja vaarallisia helleaaltoja.

23 "Merenpinnan nousua on liioiteltu" Merenpinnan tasoa mitataan monella eri menetelmällä, jotka antavat yhteneviä tuloksia - sedimenttien kairanäytteet, vuorovesimittarit, satelliittimittaukset. Niistä näkyy, että merenpinnan nousu on kiihtynyt tasaisesti viimeisen vuosisadan aikana.
24 "Liioitteleeko kaupunkilämpösaareke ilmaston lämpenemistä?" Vaikka kaupunkialueet ovat eittämättä lämpimämpiä kuin ympäröivä maaseutu, tällä ei ole ollut juuri ollenkaan vaikutusta lämpenemistrendeihin.
25 "Mars lämpenee" Marsin ilmastoa säätelevät pääasiassa pöly ja albedo eikä Marsin pitkäaikaiselle lämpenemiselle ole olemassa paljoa havaintoihin perustuvaa näyttöä.
26 "Arktinen sulaminen on luonnollinen sykli" Arktinen merijää on vähentynyt viimeisen 30 vuoden aikana. Vähenemisen vauhti kiihtyy ja itse asiassa ylittää useimpien mallien ennustukset.
27 "Aiheuttaako hiilidioksidin lisäys lämpenemistä?"

Hiilidioksidin voimistunut kasvihuonevaikutus on vahvistettu monilla erilaisilla havainnoilla. Infrapunaspektrin satelliittimittauksissa viimeisen 40 vuoden aikana on havaittu, että energiaa karkaa vähemmän avaruuteen hiilidioksidiin liittyvillä aallonpituuksilla. Pintamittauksissa nähdään enemmän alaspäin tulevaa infrapunasäteilyä, joka lämmittää planeetan pintaa. Tästä seuraa suora, havaintoihin perustuva kausaalinen linkki hiilidioksidin ja ilmaston lämpenemisen välille.

28 "Meret viilenevät"

Argon varhaiset arviot meren lämpösisällöstä näyttivät viilenevää paineantureihin liittyvien ongelmien takia. Viimeaikaiset meren lämpösisällön arviot, joissa nämä ongelmat on korjattu, näyttävät meren yläosien jatkuvaa lämpenemistä. Tämä saa vahvistuksen riippumattomista meren lämpösisällön arvioista ja myös perusteellisemmista lämpösisällön mittauksista, jotka ulottuvat 2000 metrin syvyyteen.

29 "Ihmisten hiilidioksidipäästöt verrattuna luonnollisiin hiilidioksidipäästöihin "

Luonnolliset hiilidioksidipäästöt (merestä ja kasvillisuudesta) ovat tasapainossa luonnollisten hiilinielujen kanssa (taaskin meressä ja kasvillisuudessa). Niinpä ihmisten päästöt horjuttavat luonnollista tasapainoa nostaen hiilidioksidin sellaiselle tasolle, jota ei ole nähty vähintään 800,000 vuoteen. Itse asiassa ihmiset päästävät 26 gigatonnia hiilidioksidia vuodessa, kun ilmakehän hiilidioksidi nousee vain 15:llä gigatonnilla vuodessa - suuri osa ihmisten hiilidioksidipäästöistä menee luonnollisiin hiilinieluihin.

30 "Edustaako IPCC tieteellistä konsensusta?" IPCC:n pääkirjoittajat ovat alansa asiantuntijoita, jotka on ohjeistettu esittämään rehellisesti viimeisimmän vertaisarvioidun kirjallisuuden koko kirjo. Tämän seurauksena IPCC:n raportit ovat usein varovaisia johtopäätöksissään. Vertailu viimeaikaisiin havaintoihin antaa johdonmukaisesti tulokseksi sen, että ilmastonmuutos tapahtuu nopeammin ja voimakkaammin kuin IPCC:n ennustuksissa.
31 "Miten ilmaston lämpeneminen vaikuttaa jääkarhuihin?"

Vaikka nykyisissä jääkarhupopulaatioiden trendeissä on jonkin verran epävarmuuksia, yksi asia on varma. Ei merijäätä tarkoittaa ei hylkeitä, mikä tarkoittaa ei jääkarhuja. Kun arktisen alueen merijää vähenee kiihtyvällä vauhdilla, on jääkarhu vakavassa vaarassa hävitä sukupuuttoon.

32 "Ilmastonmuutoksen todisteet" Ilmastonmuutokselle on monta riippumatonta todistetta Arktiksen ja Antarktiksen kiihtyvästä jäähävikistä kasvi- ja eläinlajien napoja kohti tapahtuvaan muuttoon.
33 "Grönlanti oli vihreä" Grönlannin jäätikkö on vähintään 400.000 vuotta vanha. Grönlanti on saattanut olla paikoitellen nykyistä ”vihreämpi”, mutta se ei johtunut maailmanlaajuisesta ilmiöstä.
34 "Hiilidioksidi ei ole saastetta"

Vaikka on suoria tapoja, joilla hiilidioksidi on saaste (meren happamoituminen), sen pääasiallinen vaikutus on kasvihuonelämmitysefekti. Vaikka kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilmiö, liiallisella lämpenemisellä on vakavia negatiivisia vaikutuksia maanviljelylle, terveydelle ja ympäristölle.

35 "Kasvaako vai kutistuuko Grönlannin jäätikkö?"

Vaikka Grönlannin sisäosissa jäätikkö pysyykin tasapainossa, rannikolla jäätikkö pienenee. Kokonaisuutena Grönlanti menettää jäätä kiihtyvällä vauhdilla. Jäämassan hävikki tuplaantui vuodesta 2002 vuoteen 2009.

36 "Ihmisen aiheuttamasta lämpenemisestä ei ole havaintoja"

Suorista havainnoista näkyy, että hiilidioksidipitoisuus nousee nopeasti ihmisen toiminnan aiheuttamana. Satelliitti- ja maanpäällisissä mittauksissa nähdään vähemmän energiaa karkaavan avaruuteen hiilidioksidin absorptioaallonpituuksilla. Merien ja maanpinnan lämpötilamittauksissa näkyy, että planeetallemme kerääntyy jatkuvasti lämpöä. Tässä on havaintoihin perustuva todisteketju siitä, että ihmisten hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä.

37 "Korreloiko hiilidioksidi aina lämpötilan kanssa?"

Pitkän ajan lämpenemisjakson aikana on lyhyitä viilenemisjaksoja ilmaston luonnollisesta vaihtelusta johtuen. Viimeisen muutaman vuoden aikana vallinnut lyhytaikainen viileneminen johtuu suurimmaksi osaksi Tyynellä valtamerellä vallinneesta voimakkaasta La Nina -vaiheesta ja normaalia kauemmin kestäneestä Auringon aktiivisuusminimistä.

38 "Vuosisadan puolivälissä viileni"

Monet pakotteet vaikuttavat ilmastoon (esim. stratosfäärin aerosolit, Auringon vaihtelut). Kun kaikki pakotteet yhdistetään, ne antavat hyvän korrelaation globaalin lämpötilan kanssa koko 1900-luvulla sisältäen vuosisadan puolivälin viilenemisjakson. Viimeisen 35 vuoden aikana hallitseva pakote on kuitenkin ollut hiilidioksidi.

39 "Hiilidioksidipitoisuus on ollut korkealla ennenkin"

Kun aikoinaan hiilidioksidipitoisuus oli korkeammalla, auringonsäteilyn määrä oli alhaisempi. Auringon ja hiilidioksidin yhdistetty vaikutus täsmää hyvin ilmaston kanssa.

40 "1900-luvun alussa lämpeni vaikka hiilidioksidipitoisuus oli alhainen" 1900-luvun alun lämpeneminen oli suureksi osaksi lisääntyvän Auringon aktiivisuuden ja suhteellisen vähäisen tulivuoritoiminnan aiheuttamaa. Kummallakaan näistä tekijöistä ei kuitenkaan ollut oikeastaan mitään roolia vuoden 1975 jälkeisessä lämpenemisessä. Auringon aktiivisuus on pysynyt tasaisena 1950-luvun jälkeen. Tulivuoritoimintaa on tapahtunut melko usein ja se on aiheuttanut pikemminkin viilenemistä.
41 "Satelliittimittauksissa ei näy troposfäärin lämpenemistä"

Satelliittien mittaukset täsmäävät mallien tuloksiin tropiikkia lukuunottamatta. Trooppisen datan kanssa on hiukan epävarmuutta, joka johtuu eri ryhmien eri tavoista korjata data satelliittien ratamuutosten suhteen. Yhdysvaltalainen "The U.S. Climate Change Science Program" sanoo, että epäjohdonmukaisuus johtuu todennäköisimmin datan virheistä.

42 "Kilimanjaron jäähävikki johtuu maankäytöstä"

Kilimanjaron jäätikön kutistuminen on monimutkainen asia, eikä aiheudu pelkästään ilmaston lämpenemisestä. Se ei kuitenkaan tarkoita etteikö Maapallo lämpenisi. On paljon todisteita Maapallon keskimääräisen lämpötilan noususta viimeisen sadan vuoden aikana ja keskisten ja korkeiden leveysasteiden jäätiköiden vetäytyminen on yksi päätodisteista.

43 "Troposfäärin kuumaa pistettä ei ole" Tropiikkia lukuunottamatta satelliittimittaukset täsmäävät mallien tuloksien kanssa. Tropiikin datassa on epävarmuuksia siinä, miten eri tutkimusryhmät korjaavat satelliittien ratamuutoksien vaikutuksia. Yhdysvaltain Climate Change Science Program on tehnyt johtopäätöksen, että eroavuus johtuu mitä todennäköisimmin virheistä mittausdatassa.
44 "Se johtuu Tyynen Valtameren oskillaatiosta"

PDO on värähtely positiivisen ja negatiivisen arvon välillä, jossa ei näy pitkän aikavälin trendiä, mutta ilmaston lämpötilan trendi on pitkällä aikavälillä kasvava. Kun PDO viimeksi siirtyi viileään vaiheeseen, globaali lämpötila oli noin 0,4 oC viileämpi kuin tällä hetkellä. Pitkän aikavälin lämpenevä trendi osoittaa Maan ilmastojärjestelmän kokonaisenergian kasvavan epätasapainon johdosta. 

45 "Miten ilmaston ennustaminen onnistuu jos edes sään ennustaminen ei onnistu?"

Sää on kaoottista, mikä tekee ennustamisesta vaikeaa. Ilmastossa kuitenkin katsotaan sään keskiarvoa pitkältä ajalta. Tämä poistaa kaottisen elementin mahdollistaen tulevaisuuden ilmastonmuutoksen ennustamisen ilmastomallien avulla.

46 "Ohjaako merien lämpö ilmastonmuutosta?"

Meret lämpenevät joka puolella maailmaa. Maailman meriin keräytyy energiaa 4 x 1021 joulea vuodessa. Tämä vastaa sitä kun 127000 ydinvoimalaa (joiden keskimääräinen ulostuloteho on yksi gigawatti) syöttäisi kaiken energiansa suoraan maailman meriin. Tämä kertoo siitä, että planeetallamme vallitsee energian epätasapaino - maapallolle tulee enemmän energiaa kuin sitä säteilee takaisin avaruuteen.

47 "Onko hiilidioksidin vaikutus kyllästynyt?"

Jos hiilidioksidin vaikutus olisi jo saavuttanut kyllästyspisteen, hiilidioksidin lisäämisellä ei olisi enää vaikutusta kasvihuoneilmiön voimakkuuteen. Mittauksissa maan pinnalta ja satelliiteista kuitenkin näkyy voimistuva kasvihuoneilmiö juuri niillä aallonpituuksilla, joilla hiilidioksidi pidättää lämpösäteilyä. Tämä on empiirinen todiste siitä, ettei hiilidioksidin vaikutus ole saavuttanut kyllästyspistettä.

48 "Grönlannin jäätikkö on vakaa"

Satelliittien painovoimamittaukset osoittavat, että Grönlanti menettää jäämassaa kiihtyvällä tahdilla ja kasvattaa osuuttaan merenpinnan nousuun.

49 "Onko Neptunuksen kirkastumisella merkitystä ilmaston lämpenemisen kannalta?"

Neptunuksen kiertoaika auringon ympäri on 164 vuotta, joten havainnot (vuodesta 1950 nykypäivään) kattavat alle kolmanneksen Neptunuksen vuodesta. Neptunuksen ilmaston simuloinnin perusteella Neptunuksen kirkastuminen on vuodenaikaan liittyvä reaktio - Neptunuksen eteläinen pallonpuolisko on menossa kesää kohti.

50 "Jupiterin ilmaston lämpeneminen" Jupiterin ilmastonmuutos johtuu muutoksista sisäisessä turbulenssissa sisäisestä lämmönlähteestä johtuen - Jupiter säteilee ulospäin kaksi kertaa niin paljon energiaa kuin se vastaanottaa Auringosta.
51 "Pluto lämpenee" Pluton ilmastonmuutos viimeisen 14 vuoden aikana on todennäköisesti vuodenaikoihin liittyvä tapahtuma. Pluto kokee vuodenaikavaihteluita, koska sillä on elliptinen kiertorata (jonka Pluto kiertää 250 Maan vuodessa). Pluton lämpeneminen ei voi aiheutua Auringon vaihteluista, koska Auringon säteilyssä ei ole ollut oikeastaan ollenkaan pitkän ajan trendiä viimeisen 50 vuoden aikana ja lisäksi auringonvalo on Plutossa 900 kertaa heikompaa kuin maapallolla.
52 "Ovatko tulivuoret aiheuttaneet ilmaston lämpenemisen?"

Tulivuoritoiminnan väheneminen 1900-luvun alkupuolella saattoi aiheuttaa lämpenemistä. Tulivuoritoiminnasta ei kuitenkaan ole aiheutunut lämmittävää vaikutusta viimeisen 40 vuoden aikana, kun ilmasto on lämmennyt. Tulivuoritoiminta on jopa saattanut aiheuttaa pienen viilentävän vaikutuksen tuona aikana.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us