Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Ohjaako merien lämpö ilmastonmuutosta?

Mitä tiede sanoo...

Meret lämpenevät joka puolella maailmaa. Maailman meriin keräytyy energiaa 4 x 1021 joulea vuodessa. Tämä vastaa sitä kun 127000 ydinvoimalaa (joiden keskimääräinen ulostuloteho on yksi gigawatti) syöttäisi kaiken energiansa suoraan maailman meriin. Tämä kertoo siitä, että planeetallamme vallitsee energian epätasapaino - maapallolle tulee enemmän energiaa kuin sitä säteilee takaisin avaruuteen.

Skeptinen argumentti...

"Nämä pienet globaalin lämpötilan nousut viimeisen 25 vuoden aikana ja viimeisen sadan vuoden aikana ovat todennäköisesti luonnollisia muutoksia, joita maapallo on nähnyt monta kertaa menneisyydessä. Tämä pieni lämpeneminen on todennäköisesti seurausta luonnollisista muutoksista maapallon merien virtauksissa, joita ohjaa meren suolapitoisuuden vaihtelut. Merien virtausten vaihteluita ei vielä ymmärretä kunnolla. Ihmiskunnalla on vain vähän tai ei ollenkaan tekemistä viimeaikaisten lämpötilan muutosten kanssa. Me emme ole niin vaikutusvaltaisia." (William Gray)

Väite siitä, että meret ovat aiheuttaneet ilmaston lämpenemisen on osoitettavissa vääräksi sillä havainnolla, että meret lämpenevät (Levitus ja muut, 2005). Maapallon sisäiset ilmastonmuutokset, kuten El Niño ja termohaliinisen kierron vaihtelut, johtuvat lämmön siirtymisestä esimerkiksi merestä ilmakehään. Jos meret syöttäisivät lämpöä ilmakehään, meret jäähtyisivät.

Muita tutkimuksia

Merien havainnot itse asiassa vahvistavat sekä ilmaston lämpenemisen että sen syyn. Barnett ja muut (2007) -tutkimuksessa vertaillaan merien lämpötilahavaintoja ilmastomallin tuloksiin. Mallin antamat tulokset vastaavat havaintoja hyvin. Tämä viittaa siihen, että havaitut merien lämpösisällön muutokset sopivat yhteen ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen odotetun vaikutuksen kanssa. Tämä antaa lisätukea väitteille siitä, että ihmisten vaikutus on havaittu maapallon ilmastojärjestelmässä.

Lämpenemistä varastossa

Yksi seuraus lämpenevistä meristä on se, että osa lämpenemisestä menee meriin "varastoon". Vaikka hiilidioksidipäästöt alkaisivat nyt laskemaan, merissä on jo nyt varastossa noin puolen celsiusasteen verran lämpenemistä vuosisadan loppuun mennessä (Meehl 2005).

Translation by Ari Jokimäki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us