Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Argumenti skeptika i Što znanost kaže

Argument skeptika

Što znanost kaže

1 "Klima se mijenjala i prije "

Klima odgovara na sve utjecaje u nekom trenutku. Ljudi su danas prevladavajući utjecaj.

2 "Krivo je Sunce "

Sunce i klima su se mijenjali u suprotnim smjerovima u posljednjih 35 godina globalnog zagrijavanja.

3 "Nije loše "

Negativni utjecaji globalnog zagrijavanja na poljoprivredu, zdravlje i okoliš su izraženiji od bilo kojeg pozitivnog utjecaja.

4 "Ne postoji konsenzus "

97% klimatskih stručnjaka se slaže oko toga da ljudi uzrokuju globalno zagrijavanje

5 "Globalno zahlađenje: događa li se i dalje globalno zagrijavanje?"

Prema svim pokazateljima, globalno zagrijavanje se i dalje događa.

6 "Koliko su pouzdani modeli?"

Modeli uspješno reproduciraju temperaturu tla, oceana i zraka te globalnu temperaturu za razdoblje od 1900.

7 "Jesu li mjerenja prizemne temperature pouzdana?"

Trend zagrijavanja je jednak u ruralnim i urbanim područjima, neovisno o tome mjeri li se termometrima ili satelitima ili prirodnim “termometrima”.

8 "Mogu li se životinje i biljke prilagoditi na globalno zagrijavanje?"

Mnogobrojna davna masovna izumiranja su snažno povezana s globalnim klimatskim promjenama. S obzirom na brzinu trenutnih klimatskih promjena, načini na koje se vrste tipično prilagođavaju (npr. migracija) u većini slučajeva jednostavno nisu mogući. Globalne promjene su jednostavno sveprožimajuće i događaju se prebrzo.

9 "Nema zagrijavanja od 1998.  "

Na globalnoj razini, 2010. je najtoplija godina i izjednačena s 2005.-tom.

10 "Dobiva li ili gubi Antarktika led?"

Satelitska mjerenja pokazuju kako Antarktika dobiva morski led ali gubi kopneni led sve većom brzinom, što ima posljedice na porast razine mora.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us