Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Skeptiske argumenter og hvad videnskaben siger

Blog Posts

Det skeptiske argument Hvad siger videnskaben
1 "Har tidligere klimaændringer modbevist den menneskeskabte globale opvarmning? " Naturlige klimandringer i fortiden viser, at klimaet er følsomt over for en energiubalance. Hvis planeten akkumulerer varme, vil den globale temperatur stige. I øjeblikket påtvinger CO2 en energi-ubalance på grund af den forøgede drivhuseffekt. Tidligere klimaændringer leverer faktisk bevis for vores klimas følsomhed over for CO2.
2 "Solaktiviten og klima: er solen åsagen til den globale opvarmning? " I de seneste årtier, mens den globale temperatur er steget, har solen vist en svag afkølende tendens. Solen og klimaet har bevæget sig i modsat retning i løbet af de sidste 35 år af den globale opvarmning.
3 "Det er den kosmiske stråling" Sammenhængen mellem kosmiske stråling og skydækket er endnu ikke bekræftet, men hvad der er vigtigere er, at der ikke været nogen sammenhæng mellem kosmisk stråling og den globale temperatur gennem de sidste 30 år af den globale opvarmning.
4 "Påvirker byopvarmningen stigningstakten i den globale opvarmning? " Mens byområder utvivlsomt er varmere end de omkringliggende landdistrikter, har dette haft ringe eller ingen indvirkning på stigningstakten i den globale temperatur.
5 "Det er påvirkninger fra mikroklimaet" Ved at sammenligne temperaturdata fra de dårligst placerede vejrstationer med de godt placerede vejrstationer, viser det sig, at der er en systematisk afkølingsfejl på de dårligst placerede steder. Denne fejl skyldes en ændring i målemetoderne til at finde den største og mindste daglige temperatur. Denne fejl er oftest fundet på de dårligst placerede steder. Når der tages hensyn til de systematiske fejl, er der meget lille forskel mellem tendenserne fra de dårligt placerede og de godt placerede vejrstationer.


The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us