Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Skeptische Argumenten en Wat de Wetenschap Zegt

Blog Posts

Volgens de sceptici

Uit onderzoek blijkt

1 "Wat kan klimaatverandering in het verleden ons vertellen over aardopwarming? " Natuurlijke klimaatverandering in het verleden bewijst dat het klimaat gevoelig is voor een verstoring van de energiebalans. Wanneer de planeet hitte opneemt zal de wereldwijde temperatuur stijgen. Op dit moment verstoort CO2 de energiebalans door middel van een versterkt broeikaseffect. Klimaatverandering in het verleden verschaft dus juist bewijs voor de gevoeligheid van het klimaat voor CO2.
2 "Het is de zon" Over de laatste 35 jaar van opwarming laat de zon een lichte afkoelingstrend zien. De zon en het klimaat zijn tegengestelde richtingen opgegaan.
3 "Heeft opwarming van de aarde ook voordelen?" Opwarming van de aarde zal steeds grotere negatieve gevolgen hebben voor voedsel, water, veiligheid en milieu.
4 "Is er wetenschappelijke overeenstemming over klimaatverandering?" Het is de officiele positie van de wetenschapsacademies van 19 landen en vele wetenschappelijke organizaties die klimaatwetenschap bestuderen dat mensen de oorzaak zijn van aardopwarming. Ongeveer 95% van de actieve klimaatwetenschappers die actief publiceren over klimaat zijn het eens met deze consensus positie.
5 "Warmt de aarde nog steeds op?" De laatste 12 maanden (juli 2009 t/m juni 2010) zijn de warmste sinds we met meten zijn begonnen.
6 "Hoe betrouwbaar zijn klimaatmodellen?" Hoewel er onzekerheden zijn bij het gebruik van klimaatmodellen, slagen ze erin het klimaat uit het verleden goed te reconstrueren. Voorspellingen die een tijdje eerder zijn gedaan blijken overeen te komen met latere waarnemingen.
7 "Zijn temperatuurmetingen betrouwbaar?" Temperatuurmetingen die aan alle voorwaarden voldoen geven in steden, op het platteland, in oceanen en vanuit satellieten allemaal hetzelfde beeld: de aarde warmt op.
8 "Is de opwarming van de aarde gestopt in 1998?" 2005 was het warmste jaar ooit, 2009 was het op één na warmste.
9 "Groeit het Zuidpoolijs aan of niet?" Alles bij elkaar genomen neemt de totale ijsmassa op en rond de Zuidpool af en de gemiddelde temperatuur op de Zuidpool stijgt.
10 "Hebben wetenschappers in de jaren 70 beweerd dat er een ijstijd aankwam?" Ook in de jaren 70 was in het overgrote deel van alle klimaatonderzoeken sprake van opwarming. Een op handen zijnde ijstijd bestond voornamelijk in de verbeelding van de media.
11 "Komt de toename van CO2 door de temperatuurstijging?" Er is geen tijdsverschil tussen de recente CO2-stijgingen en de huidige opwarming.
12 "Gaan we een nieuwe ijstijd tegemoet?" We kunnen ons beter druk maken over de gevolgen van de opwarming van de aarde in de eerstkomende 100 jaar, dan over een ijstijd die meer dan 10.000 jaar in de toekomst ligt.
13 "Gehackte 'Climategate' emails wijzen op misleiding?" #Climategate bleek een door de media gehyped nepschandaal, waarin #klimaatwetenschappers weinig te verwijten viel
14 "Bestaat er verband tussen orkanen en opwarming?" Het is nog niet duidelijk of opwarming meer orkanen veroorzaakt, maar we vinden steeds meer bewijs dat het de kracht van orkanen vergroot.
15 "Klopt Al Gore's film "An Inconvenient Truth"?" Hoewel er een aantal fouten in de film zitten, komen de hoofdlijnen (bewijs dat de mens opwarming veroorzaakt en de gevolgen daarvan) overeen met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.
16 "Wordt opwarming veroorzaakt door kosmische straling?" Gedurende de laatste 30 jaar is er geen enkele correlatie tussen de hoeveelheid kosmische straling en de temperatuur op aarde.
17 "Was 1934 het warmste jaar ooit?" 1934 is het warmste jaar dat ooit in de VS is gemeten, maar de VS beslaat slechts 2% van het aardoppervlak. Over de hele wereld genomen is het recordjaar 2005 (bron: NASA).
18 "Bewijst een strenge winter dat de aarde niet opwarmt?" Als het ergens kouder dan normaal is, zegt dat nog niets over de lange-termijntrend van de gemiddelde temperatuur op aarde.
19 "Zeespiegelstijging wordt overdreven?" Uit verschillende meetmethoden blijkt dat de zeespiegel stijgt, en dat deze stijging steeds sneller gaat
20 "Wordt de opwarming van de aarde overschat door de verstedelijking van meetlocaties?" Hoewel stedelijk gebied warmer is dan het omliggende platteland, is dit verschil voor het berekenen van de hoeveelheid opwarming niet of nauwelijks van belang. Ook verstedelijking van meetlocaties heeft vrijwel geen effect op gereconstrueerde temperatuurreeksen.

21 "Mars warmt ook op, de ijskappen smelten daar ook" Het klimaat op Mars wordt vooral bepaald door stofstormen, en er is weinig bewijs dat Mars op de langere termijn aan het opwarmen is.
22 "Is de hudige opwarming een natuurlijke cyclus?" De 1500-jarige Dansgaard-Oeschger-cyclus komt alleen op het noordelijk halfrond voor en gaat altijd gepaard met een afkoeling op het zuidelijk halfrond. De huidige opwarming vindt plaats op beide halfronden.
23 "Is menselijke uitstoot van CO2 slechts een fractie van de natuurlijke uitstoot?" In de natuur is afgifte en opname van CO2 met elkaar in evenwicht. Door menselijke uitstoot raakt dit evenwicht verstoord en is de hoeveelheid CO2 gestegen tot een hoogte die we al minstens 800.000 jaar niet meer hebben meegemaakt.


The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us