Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Klimaatverandering vindt hier en nu plaats!

Dit is een fragment uit het boek Cranky Uncle vs. Climate Change, dat op 25 februari 2020 in het Engels is verschenen.

Andere fragmenten uit Cranky Uncle vs. Climate Change:
Hoe is klimaatverandering zo controversieel geworden?
Waarom is de Keeling curve zo onregelmatig?
Het klimaat wordt extremer!
Hoe ontkenners de consensuskloof in stand houden.

Tekenen van opwarming van de aarde worden overal op onze planeet waargenomen. Thermometers meten de opwarming van het aardoppervlak. Boeien op de zeebodem meten de warmteontwikkeling in onze oceanen. Overal op onze planeet smelt ijs: ijskappen brokkelen af en gletsjers trekken zich terug. De lente komt vroeger. De zeespiegel stijgt. Soorten migreren om aan de opwarming te ontsnappen. Zelfs de boomgrens verschuift!

In de afgelopen anderhalve eeuw is onze planeet met ongeveer 1°C opgewarmd. Dat is een enorme hoeveelheid warmte, met negatieve gevolgen voor onze hele planeet. Toch klinkt één graad onbeduidend, omdat wij regelmatig dagen meemaken waarop de temperatuur op één plaats met tientallen graden kan variëren. Als kikkers in een pan die langzaam aan de kook komt, vinden we de ernst van de opwarming van de aarde moeilijk te bevatten.

 


Het idee dat de opwarming van de aarde een bedreiging vormt die nog ver van ons weg is, is een verraderlijke maar wijdverbreide misvatting. Het komt deels voort uit de manier waarop we psychologisch afstand bewaren tot onze angsten. We zien iets als een ver-van-ons-bed-show als we het niet direct ervaren.

Psychologische afstand manifesteert zich in verschillende vormen: mensen denken dat de opwarming van de aarde in de verre toekomst plaatsvindt, dat het in verre oorden gebeurt (dit misverstand wordt in stand gehouden door clichébeelden zoals ijsberen), dat de gevolgen voor het klimaat hypothetisch en onzeker zijn, en dat de gevolgen zich voordoen bij andere bevolkingsgroepen dan de onze.


In werkelijkheid is de opwarming van de aarde al in volle gang en heeft zij gevolgen voor alle delen van de samenleving, in alle uithoeken van de wereld. Zoals president Obama ons er vaak aan herinnerde, vindt de opwarming van de aarde hier en nu plaats.

 

Cranky Uncle vs Climate Change coverCranky Uncle vs Climate Change gebruikt cartoons, klimaatwetenschap en kritisch denken om klimaatontkenning en misinformatie begrijpelijk te maken. Het boek is gebaseerd op psychologisch onderzoek naar het weerleggen van misinformatie en kiest een creatieve aanpak, waarbij cartoons en visuele analogieën worden gebruikt om de wetenschap boeiend en toegankelijk te maken voor lezers. Het boek is geschreven en getekend door John Cook, een voormalig cartoonist die nu onderzoek doet naar klimaatcommunicatie aan de Monash University. Cranky Uncle vs. Climate Change werd op 25 februari 2020 gepubliceerd door Kensington Books. Meld je aan voor het laatste Cranky Uncle nieuws op crankyuncle.com.

Andere fragmenten uit Cranky Uncle vs. Climate Change:
Hoe is klimaatverandering zo controversieel geworden?
Waarom is de Keeling curve zo onregelmatig?
Het klimaat wordt extremer!
Hoe ontkenners de consensuskloof in stand houden.

Translation by NdeHaan. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us