Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

De geschiedenis van de 5 technieken van ontkenning van de wetenschap

Dit artikel is een vertaling van het post van John Cook over het ontstaan van de FLICC-taxonomie (in het Nederlands afgekort tot PLOCC).

In 2007 beschreef Mark Hoofnagle op zijn wetenschappelijke blog Denialism dat 'ontkenners' steeds dezelfde retorische tactieken gebruiken om verwarring te zaaien over onderwerpen als klimaatverandering, evolutie en hiv/aids. De vijf tactieken die het meest werden gebruikt waren complottheorieën, selectiviteit (cherrypicking), pseudo-experts, onmogelijke verwachtingen (ook wel bekend als het verzetten van doelpalen) en algemene logische dwalingen.

Twee jaar later publiceerden Pascal Diethelm en Martin McKee een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift European Journal of Public Health met de titel Denialism: what is it and how should scientists respond? Ze werkten de vijf ontkenningstactieken van Hoofnagle verder uit en betoogden dat we de ontkenningstactieken voor het grote publiek inzichtelijk moeten maken en onderkennen. Ik nam dit advies ter harte en begon de vijf ontkenningstactieken op te nemen in mijn eigen lezingen over misinformatie over het klimaat.

In 2013 nodigde de Australian Youth Climate Coalition me uit om een workshop over misinformatie over het klimaat te geven op hun jaarlijkse bijeenkomst. Terwijl ik mijn presentatie voorbereidde, vroeg ik me af of ik de vijf ontkenningstactieken in een acroniem zou kunnen gieten zodat ze gemakkelijker zouden blijven hangen. Ik herinner me nog heel goed mijn eerste poging, beginnend met 'fake experts', 'unrealistic expectations', 'cherry picking' … en ik realiseerde me dat dát misschien niet zo’n handige keuze was voor een workshop met jonge deelnemers. Ik begon opnieuw en koos voor FLICC: 'fake experts' (pseudo-experts), 'logical fallacies' (logische dwalingen), 'impossible expectations' (onmogelijke verwachtingen), 'cherry picking' en 'conspiracy theories' (complottheorieën). In het Nederlands wordt dit dan PLOCC: 


Toen ik in 2015 leiding gaf aan een samenwerking tussen de University of Queensland en Skeptical Science om de gratis online cursus Denial101x: Making Sense of Climate Science Denial te ontwikkelen, maakten we van FLICC (PLOCC) het onderliggende raamwerk van de hele cursus. Een belangrijk aspect van het weerleggen van de meest voorkomende mythes over klimaatverandering is het identificeren van de ontkenningstechnieken in elke mythe. Een opmerking die we vaak van studenten ontvingen, was dat ze het zo op prijs stelden om over FLICC (PLOCC) te leren.


Sinds mijn verhuizing naar het Center for Climate Change Communication aan de George Mason University, heb ik de FLICC (PLOCC)-taxonomie verder verfijnd. Tijdens mijn samenwerking met de twee filosofen Peter Ellerton en David Kinkead maakte ik kennis met logische dwalingen waarmee in Denial101x nog geen rekening was gehouden. Toen ik het spel Cranky Uncle ontwikkelde, introduceerde ik een reeks quizzen over drogredenen waarin ik geleidelijk de taxonomie verder uitbouw en spelers kennis laat maken met een almaar groeiende collectie ontkenningstechnieken (let op de diverse moeilijkheidsgraden tussen quiz #1 en quiz #8). Toen Stephan Lewandowsky en ik The Conspiracy Theory Handbook publiceerden, voegden we nog zeven kenmerken van complotdenken toe.

Dit is de FLICC (PLOCC)-taxonomie (met alle pictogrammen vrij beschikbaar en deelbaar op Wikimedia):

Toen ik in december 2019 Brisbane bezocht, vroeg ik de University of Queensland of ik een video mocht opnemen waarin de geactualiseerde FLICC (PLOCC)-taxonomie werd uitgelegd. Ze gingen akkoord, maar toen ze mijn script zagen, inclusief de uitleg en definities van elke ontkenningstechniek, stelden ze voor dat ik de video in drie delen zou opsplitsen. Omdat ik altijd al een zwak heb gehad voor trilogieën, stemde ik daarmee in - hier zijn de drie video's:

Een lijst met definities en voorbeelden van elke ontkenningstechniek is te vinden op deze aparte pagina: PLOCC Taxonomie en Definities. Deze tabel zal zo actueel mogelijk worden gehouden naarmate de taxonomie evolueert (er kunnen vertragingen zijn in de vertaalde versie).

 

Tenslotte nog even iets om te lachen. Elk jaar organiseert Inside the Greenhouse een wedstrijd waarin mensen worden uitgenodigd om komische video's over klimaat in te sturen. In 2019 heb ik "Giving Climate Denial the FLICC" ingestuurd, waarvoor ik een eervolle vermelding kreeg.

Het origineel van dit artikel is afkomstig van crankyuncle.com.

Translation by NdeHaan. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us