Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Het Handboek Debunken 2020: Download

DBH2020-DE-ThumbIn november 2011 publiceerden we Het Debunking Handboek in het Engels en een tijdje later een vertaling in het Nederlands. Zoals de mededeling op die pagina al aangeeft, is er sindsdien meer onderzoek gedaan en was de tijd rijp voor een volledige herziening van dit zeer populaire handboek (het wordt in de meeste maanden een paar duizend keer gedownload!). De twee auteurs van het oorspronkelijke handboek - Stephan Lewandowsky en John Cook - namen contact op met andere onderzoekers die bestuderen hoe misinformatie het beste kan worden tegengegaan en 20 van hen meldden zich vrijwillig aan als co-auteur. Het resultaat van hun werk kan nu worden gedownload als Het Handboek Debunken 2020.

Het handboek is een consensusdocument dat tot stand is gekomen middels een innovatief proces dat een aantal vooraf gedefinieerde stappen behelst, die allemaal werden gevolgd, gedocumenteerd en openbaar gemaakt. De auteurs werden uitgenodigd op basis van hun wetenschappelijke status in het veld en ze stemden allemaal in met alle items in het handboek. Wij zijn dan ook van mening dat het nieuwe handboek de wetenschappelijke consensus wat betreft de bestrijding van misinformatie weerspiegelt. Lees hier meer over het consensusproces. (in het Engels)

Het handboek geeft een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten en actueel deskundig advies over het weerleggen van misinformatie. De inhoud is opgedeeld in vier delen:

Deel 1:

 • Misinformatie kan schade aanrichten.
 • Waar komt misinformatie vandaan?
 • Misinformatie blijft gemakkelijk hangen.
 • Hardnekkige mythen laten meer sporen na.

Deel 2:

 • Voorkom waar mogelijk dat misinformatie blijft hangen.
 • Eenvoudige stappen naar betere mediawijsheid.
 • De strategische kijk op debunken.
 • Wie moet er debunken?

Deel 3:

 • Het ongrijpbare ‘backfire-effect’.
 • De rol van het wereldbeeld bij de bevestiging van eigen overtuigingen.

Deel 4:

 • Debunk vaak en goed.
 • Collectieve actie: debunken op sociale media.

 


Opmerking voor vertalers

Als u The Debunking Handbook 2020 in een andere taal wilt vertalen of wilt helpen met een vertaling die momenteel in uitvoering is, neem dan contact met ons op via het contactformulier (selecteer "Enquiry about translations"). We nemen dan contact op met aanvullende informatie.

Translation by NdeHaan. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us