Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Heeft opwarming van de aarde ook voordelen?

Uit onderzoek blijkt...

Opwarming van de aarde zal steeds grotere negatieve gevolgen hebben voor voedsel, water, veiligheid en milieu.

Volgens de sceptici...

Opwarming is juist goed

"Tweeduizend jaar aan geschreven geschiedenis leert ons dat warme periodes erg goed voor de mensheid waren. Het waren de onaangename en instabiele Middeleeuwen en Kleine IJstijd die ons zwaardere stormen, voortijdige vorst, wijdverspreide hongersnood en ziekte-epidemieën brachten" - Dennis Avery (2007)

De beste manier om een vraagstuk in de juiste verhoudingen te zien is door simpelweg een lijstje van de voors en tegens te maken. (Let op: deze lijst is nog verre van compleet. Aanvullingen kun in de commentaarsectie van de engelse versie van dit onderwerp kwijt.)

Positief

Negatief

Landbouw

Landbouw

 • Minder watervoorraden, meer branden, een veranderend ecosysteem en groeiende woestijngebieden (Solomon 2009)
 • Verminderde rijstopbrengst door hogere nachtelijke minimumtemperatuur (Peng 2004, Tao 2008)
 • Toename van bosbranden in het westelijk deel van de Verenigde Staten in verband met hogere temperaturen en het eerder smelten van sneeuw in de lente (Westerling 2006)
 • Verdringen van grasland door struiken, waardoor het niet meer geschikt is om vee te laten grazen (Morgan 2007)
 • Teruglopende watervoorraden in het Coloradorivierbassin (McCabe 2007)
 • Teruglopende watervoorraden in het Murray-Darlingbassin (Cai 2008)

Gezondheid

 • Minder doden in de winter als gevolg van kou (HPA 2007)

Gezondheid

 • Meer doden door hittegolven: een vermeerdering van 5,74% in plaats van de 1,59% door koudegolven (Medina-Ramon 2007)
 • Meer hittestress bij de mens en andere zoogdieren (Sherwood 2010)
 • Grotere verspreiding van ziekten die door muskieten worden overgebracht, zoals malaria en knokkelkoorts (Epstein 1998)
 • Toename van allergie-symptomen als gevolg van stijging van hoeveelheid allergie-opwekkend stuifmeel (Rogers 2006)

Smelten van het poolijs

 • Een ijsvrije noordwestelijke doorgang voor de scheepvaart tussen de Stille en Atlantische Oceaan (Kerr 2002, Stroeve 2008)

Smelten van het poolijs

 • Uitsterven van 2/3 van de ijsberenpopulatie binnen 50 jaar (Amstrup 2007)
 • Afname van de dichtheid van het poolijs, waardoor een verhoogd risico voor de scheepvaart ontstaat door meer ijsschotsen en ijsbergen (IICWG 2009)
 • Schade aan het ecosysteem door opdrogen van meren in de poolgebieden (Smol 2007)
Door opwarming in de poolgebieden komt er meer methaan vrij, waardoor het broeikaseffect wordt versterkt. Enkele gevolgen hiervan zijn reeds waargenomen:

Milieu

 • Groenere regenwouden als gevolg van meer zonlicht door minder regenwolken (Saleska 2009)
 • Meer plantengroei (met name in het Amazone-regenwoud) door minder bewolking en de daaruit voortvloeiende toename van zonlicht (Nemani 2003).
 • Toename van de vegetatie in het hoge noorden (Zhou 2001)
 • Toename van de aantallen kinband- en ezelspinguïns (Ducklow 2006)
 • Meer plankton-biomassa in het noordelijk subtropische deel van de Stille Oceaan (dit is omstreden; El Niño / PDO zou de belangrijkste oorzaak zijn) (Corno 2006)
 • Recente groei van bossen (McMahon 2010)

Milieu

 • Meer vrijkomend CO2 uit regenwouden door toenemende droogte (Saleska 2009)
 • Uitsterven van de Europese medische bloedzuiger (Kutschera 2007)
 • Afname van het aantal Adéliepinguïns (Ducklow 2006)
 • Verstoring van in het water levende soorten in Nieuw-Zeeland, zoals zalmachtigen, waterongewervelden en vissen (Ryan 2007)
 • Zuurstofarme gebieden in de oceanen worden groter (Stramma 2008, Shaffer 2009)
 • Meer sterfte van gezonde bomen in West-Amerikaanse bossen (Pennisi 2009)
 • Ernstiger en uitgebreider sterfte van vegetatie door warmere droogte (Breshears 2009)
 • Verhoogde sterfte van dennenbomen door massale uitbraak van dennenkevers (Kurz 2008)
 • Verhoogd risico van uitsterven van koraal door bleken en ziektes als gevolg van warmer water (Carpenter 2008)
 • Kleiner worden van hagedissenpopulaties (Sinervo 2010)

Zuurder worden van de oceaan

NB: Het zuurder worden van de oceanen wordt niet veroorzaakt door opwarming, maar doordat er meer CO2 wordt opgenomen (Dore 2009).

 • Opname van kooldioxide door de oceaan beperkt opwarming van de aarde (Orr 2005)

Zuurder worden van de oceaan

 • Aanzienlijke negatieve gevolgen voor zoutwater-ecosystemen (Orr 2005, Fabry 2008)
 • Remming van de groei van plankton, verstoren van de koolstofcyclus (Turley 2005)
 • Verhoogde sterfte van zee-egels (Miles 2007)

Smelten van gletsjers

Smelten van gletsjers

 • Ernstige gevolgen voor het gedeelte van de wereldbevolking (1/6) dat voor de watervoorziening afhankelijk is van het smelten van ijs en sneeuw (Barnett 2005)
 • Bijdrage aan de stijgende zeespiegel (Pfeffer 2008, Vermeer 2009)

Economie

 • Verbetering van de economie van Groenland door meer kabeljauwvisserij (Nyegaard 2007)

Economie

 • Economische schade voor arme landen in (sub)tropische gebieden (Mendelsohn 2006)
 • Miljarden euro's schade aan de infrastructuur (Larsen 2007)
 • Verminderde watertoevoer in Nieuw-Mexico (VS) (Hurd 2008)
 • Grotere kans op (internationale) conflicten (Zhang 2007) en burgeroorlogen in Afrika (Burke 2009)
 • Vermindering van de primaire productie (landbouw, veeteelt, etc.) als gevolg van ongekende opwarming rond het Tanganyikameer (Tierney 2010)

Stijging van de zeespiegel

Stijging van de zeespiegel

Translation by DarkSkywise, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us