Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Was 1934 het warmste jaar ooit?

Uit onderzoek blijkt...

1934 is het warmste jaar dat ooit in de VS is gemeten, maar de VS beslaat slechts 2% van het aardoppervlak. Over de hele wereld genomen is het recordjaar 2005 (bron: NASA).

Volgens de sceptici...

1934: het warmste jaar ooit gemeten

"In augustus 2007 ontdekte Steve McIntyre rond januari 2000 een vreemde discontinuïteit in de Amerikaanse temperatuurdata. McIntyre stelde NASA op de hoogte, die bevestigden dat hier iets over het hoofd was gezien en bij de volgende update zou worden gecorrigeerd. Hierdoor werd 1934 het warmste jaar dat ooit in de VS is gemeten en het door de media als recordjaar bejubelde 1998 zakte naar een tweede plaats." - Daily Tech (2007).

De ontdekking door Steve McIntyre (bekend van de site ClimateAudit) van een meetfout in de GISS-temperatuurdata is best wel een indrukwekkend stukje werk en was behoorlijk beschamend voor NASA. Maar hoeveel verschil maakte het eigenlijk?

NASA's Y2K "Milennium-bug"

In tegenstelling tot wat door velen wordt beweerd, had deze 'bug' niets met het milenniumprobleem te maken, maar kwam door een misverstand tussen NASA en NOAA over de door NOAA toegepaste correcties. NASA GISS betrekt veel van hun temperatuurgegevens van NOAA, die de metingen aanpast zodat ze allemaal op exact dezelfde tijd komen te staan (hoewel ze ook corrigeren voor niet-homogene data en stadswarmte - meer over de NOAA-correcties). Vanaf januari 2000 had NASA per ongeluk de ongecorrigeerde gegevens gebruikt.

Temperatuur in de VS en temperatuur wereldwijd

Waar vaak overheen wordt gekeken is dat deze correcties alleen betrekking hadden op temperaturen die in de VS waren gemeten (met uitzondering van Alaska en Hawaii). Omdat dit gebied slechts 2% van het aardoppervlak beslaat, had het probleem vrijwel geen gevolgen voor de gemiddelde temperatuur op aarde.

In figuur 1 zie je het verschil in de temperatuurafwijkingen ten opzichte van het lange-termijngemiddelde zowel voor als na aanpassing voor de gevonden fout. De oorspronkelijke trend bedroeg 0,185°C per 10 jaar, na correctie bleek de trend... nog steeds 0,185°C per 10 jaar. Uiteindelijk bleek het verschil minder dan 1/1000ste graad te zijn.


Figuur 1: Gemiddelde wereldwijde temperatuurafwijkingen vóór de Y2K-correctie (bruine gesloten vierkantjes) en na correctie (zwarte open ruitjes) (bron: Open Mind).

Translation by DarkSkywise, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us