Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Klopt Al Gore's film "An Inconvenient Truth"?

Uit onderzoek blijkt...

Hoewel er een aantal fouten in de film zitten, komen de hoofdlijnen (bewijs dat de mens opwarming veroorzaakt en de gevolgen daarvan) overeen met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Volgens de sceptici...

Al Gore heeft het mis

"De film 'An Inconvenient Truth' kreeg kritiek van een rechter van het Britse Hooggerechtshof, die 'negen wetenschappelijke fouten' aanwees. Gore beweerde bijvoorbeeld dat uit twee grafieken waarin CO2 en temperatuur waren uitgezet 'een exacte overeenkomst lieten zien'. De rechter stelde dat 'de twee grafieken niet bewezen wat Gore veronderstelt.' Ook zei Gore dat het verdwijnen van sneeuw van de Kilimanjaro aan de mens was toe te schrijven. Volgens de rechter kon dit niet met zekerheid worden vastgesteld." - The Guardian (2007)

Al Gore een politicus is en geen klimaatwetenschapper, dus met het onderuit halen van Gore bewijs je niet dat de aarde niet opwarmt. Toch is het interessant om een paar (vermeende) fouten in zijn film nader te bekijken, omdat dit een kijkje in de keuken van de klimaatwetenschap geeft en laat zien hoe de critici met sommige resultaten omgaan. Ook komen we nog terug op wat de rechter precies zei en wat de media daar vervolgens van maakte.

WAAR: Himalaya-gletsjers krimpen

In tegenstelling tot wat James Taylor beweert, heeft het Amerikaans Meteorologisch Genootschap (AMS) in hun Klimaatjournaal nooit gezegd dat het aangroeien van gletsjers "de opwarmingspaniekzaaiers totaal in de war heeft gebracht". Dit citaat komt uit een publicatie van het Heartland Instituut (een conservatieve denktank) en is geschreven door (jawel) James Taylor. Inderdaad, hij citeert gewoon zichzelf en doet of het AMS het gezegd heeft. (Foei.)

In het échte AMS-onderzoek wordt opwarming van de aarde nergens tegengesproken, maar wordt alleen gekeken naar het afwijkende gedrag van gletsjers in de Karakoram-bergen. De gletsjers in dit gebied vertonen namelijk een korte-termijngroei als gevolg van de moessonregens. Deze groei gaat dwars tegen de lange-termijntrend in die we in de rest van de Himalaya vinden: uit satellietmetingen blijkt dat in de periode 1962 t/m 2007 de hoeveelheid gletsjer-ijs met 21% is gedaald en dat de meeste gletsjers zich terugtrekken. Het Karakoram-verhaal gaat over één gebied en bovendien over een gebied dat tegen de trend ingaat. Dit is dus geen bewijs dat de Himalayagletsjers aangroeien.

WAAR: Hoeveelheid ijs Groenland neemt af

Uit het onderzoek "Recent Ice-Sheet Growth in the Interior of Greenland" zou blijken dat de hoeveelheid ijs op Groenland juist toenam, maar dit onderzoek gaat alleen over het centrale deel van Groenland, waar door een toename van de sneeuwval (een gevolg van opwarming: meer smeltwater -> meer neerslag) extra ijs was gevormd. Het verdwijnen van ijs aan de randen is in dit onderzoek niet meegenomen. In totaal verliest Groenland wel degelijk ijs, zoals hier, hier en hier uit satellietmetingen is op te maken.

WAAR: Zuidpool warmt op en verliest ijs

Afkoeling komt op de Zuidpool slechts in beperkte mate voor. Het oorspronkelijke onderzoek beschreef plaatselijke afkoeling in oost-Antarctica, veroorzaakt door het gat in de ozonlaag. Dit gat versterkt de wind rond het poolgebied waardoor wordt verhinderd dat warmere lucht oost-Antarctica en het Antarctisch Plateau bereikt. Daartegenover staat echter dat het Antarctisch schiereiland een van de snelst opwarmende gebieden op aarde is, met een stijging van bijna 3°C in de laatste 50 jaar. Hoewel er in oost-Antarctica ijs bijkomt, neemt het totaal aan ijs op de Zuidpool af, voornamelijk door smelten van ijs in west-Antarctica, waar door satellieten de grootste hoeveelheid verlies in 30 jaar is waargenomen.

WAAR: Opwarming beïnvloedt orkanen

Gore zou hebben beweerd dat opwarming meer orkanen veroorzaakt. Hij had het echter niet over het veroorzaken van orkanen, maar over de kracht en tijd dat ze actief blijven.

NIET WAAR: Gletsjers Kilimanjaro kleiner door opwarming

Het krimpen van de gletsjers op de Kilimanjaro bleek achteraf door ontbossing te komen en niet door opwarming. Gore gaat hier nog enigszins vrijuit omdat het betreffende onderzoek door Philip Mote nog niet gepubliceerd was toen de film uitkwam. Mote maakte hierbij de kanttekening: "Het feit dat het Kilimandjaro-ijs niet kan worden gebruikt als bewijs voor opwarming, is geen bewijs dat de aarde niet opwarmt. Er is een overvloed aan bewijs dat de gemiddelde temperatuur op Aarde in de laatste 100 jaar is gestegen en het langzaamaan verdwijnen van gletsjers op hogere breedtegraden is een zeer belangrijk bewijsstuk."

NIET WAAR: De thermometer van Dr. Thompson

Gore gebruikt een temperatuurgrafiek die hij toeschrijft aan ene Dr. Thompson. De grafiek is echter een combinatie van de bekende hockeystick (Mann 1998) en de oppervlaktetemperaturen zoals gemeten door het CRU (Jones 1999). De conclusie dat het nu warmer is dan tijdens het Middeleeuws Klimaatoptimum is echter correct en wordt bevestigd door diverse proxy-reconstructies. Meer over de thermometer van dr. Thompson...

OOK NIET WAAR: "Inconvenient Truth" verboden in de UK

Op diverse internetsites is te vinden dat het Britse Hooggerechtshof openbare vertoning van de film heeft verboden, de film niet op scholen mag worden vertoond of alleen mag worden vertoond na een waarschuwing dat de film fouten bevat. De uitspraak van de rechter was echter niet dat er onjuistheden in de film zaten, maar dat er in een aantal gevallen "mogelijk fouten in zouden kunnen zitten" omdat niet alle (polilieke) standpunten aan bod waren gekomen. In zo'n geval is het bij vertoning op scholen verplicht er een waarschuwing aan vooraf te laten gaan, ook al was de rechter het in principe eens met de inhoud en kwam de inhoud overeen met de algemeen geldende mening binnen de wetenschap.

De eis om de film te verbieden (afkomstig van een vrachtwagenchauffeur die niet wilde dat zijn kinderen de film op school te zien kregen; de kosten werden gedragen door nep-Hogerhuislid Christopher Monckton), is dus niet ingewilligd en evenmin heeft het Hooggerechtshof geoordeeld dat de film "fouten" bevatte. ("Fouten" staat in de uitspraak overal tussen aanhalingstekens, maar het merendeel van de media heeft dit niet zo overgenomen.)

Meer leesvoer:

  • Reactie van Al Gore op de gerechtelijke uitspraak
  • Artikel "The Boring Truth" van William Connelley over de negen "fouten" die door de rechter waren gevonden, inclusief links naar andere blogs die er over schreven
  • Gavin Schmidt en Michael Mann van RealClimate.org bekijken in "Convenient Untruths" wat Gore exact bij zijn 9 "fouten" heeft gezegd - en ontdekken dat het niet echt "fouten" zijn (met uitzondering van een ongelukkig gekozen werkwoordstijd als hij het over evacuatie heeft)
  • In het tijdschrift New Scientist vraagt Catherine Brahic zich af: "Is Al Gore's film onwetenschappelijk?" en concludeert dat "Gore een aantal punten té eenvoudig heeft voorgesteld, een paar daadwerkelijke fouten heeft gemaakt en aantal minder geslaagde boegbeelden had gekozen (in plaats van de Kilimandjaro had hij een willekeurige gletsjer in Alaska of in de Andes kunnen nemen). Dat is jammer, maar het blijft desondanks een van de uitgebreidste en toegankelijkste documentaires over de verandering van het klimaat."
  • Als je wilt nalezen wat Al Gore exact heeft gezegd, is er de (onofficiële) woord-voor-woord-versie door Greg Hoke
  • Tevens is er een uitgebreide lijst van de bevestigde fouten in de film en in het boek door Kåre Fog

Translation by DarkSkywise, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us