Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Is er wetenschappelijke overeenstemming over klimaatverandering?

Uit onderzoek blijkt...

Het is de officiele positie van de wetenschapsacademies van 19 landen en vele wetenschappelijke organizaties die klimaatwetenschap bestuderen dat mensen de oorzaak zijn van aardopwarming. Ongeveer 95% van de actieve klimaatwetenschappers die actief publiceren over klimaat zijn het eens met deze consensus positie.

Volgens de sceptici...

Er is geen consensus

Meer dan 31000 wetenschappers die deel uit maken van het Petition Project (Petitie Project) zeggen "er is geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat de menselijke uitstoot van koolstof dioxide in de voorzienbare toekomst rampzalige opwarming van de Aardatmosfeer zal veroorzaken". (Petition Project)

Het is onvermijdelijk dat er altijd wetenschappers zullen zijn die sceptisch zijn over menselijke aardopwarming. Een enquette onder 3146 wetenschappers vroeg "Denk je dat menselijke activiteit een significante positieve invloed heeft op veranderende gemiddelde wereldwijde temperaturen?"  (Doran 2009). Meer dan 90% van de deelnemers had een Ph.D., en 7% had de graad van master. Over het geheel genomen antwoordde 82% van de wetenschappers "ja". Wat echter het meest interessant is, is als de antwoorden vergeleken worden met het niveau van expertise op het gebied van klimaatwetenschap. Van de wetenschappers die geen klimatologie bestuderen en die niet actief publiceren, antwoordde 77% "ja". Onder klimatologen die actief publiceren over klimaatverandering echter, antwoordde 97,4% "ja". Wanneer het expertise niveau stijgt en er meer gepubliceerd wordt, stijgt ook de overeenstemming dat mensen wereldwijde temperaturen significant beinvloeden.
 


Figuur 1: Antwoord op de vraag: "Denk je dat menselijke activiteit een significante positieve invloed heeft op veranderende gemiddelde wereldwijde temperaturen?"(Doran 2009) De data over het algemene publiek komen van een enquette (Gallup poll) uit 2008.

Wat het meest opvalt is het grote verschil tussen klimaatwetenschappers (97.4%) en het algemene publiek (58%). Het artikel concludeerde: "Het ziet ernaar uit dat het debat over de realiteit van aardopwarming, en de rol die menselijke activiteit daarin speelt, voor het grootste gedeelte niet bestaat onder diegenen die de nuances en de wetenschappelijke basis van lange termijn klimaatseffecten begrijpen. In plaats daarvan lijkt de uitdaging te zijn hoe dit effectief kan worden gecommuniceerd aan beleidsmakers en aan een publiek dat nog steeds een debat denkt te zien onder wetenschappers."

Wetenschappelijke organizaties die de consensus aanhangen

De volgende wetenschapsorganizaties stemmen in met de positie dat "het grootste deel van de aardopwarming in recente decennia kan worden toegekend aan menselijke activiteit":

De wetenschapsacademies van 19 verschillende landen staan achter de consensus. 11 landen hebben een gemeenschappelijke verklaring getekend die de overeenstemmingspositie onderschrijft:

 • Academia Brasiliera de Ciencias (Brazilië)
 • Royal Society of Canada
 • Chinese Academy of Sciences
 • Academie des Sciences (Frankrijk)
 • Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (Duitsland)
 • Indian National Science Academy
 • Accademia dei Lincei (Italië)
 • Science Council of Japan
 • Russian Academy of Sciences
 • Royal Society (Verenigd Koninkrijk)
 • National Academy of Sciences (VS) (12 Maart 2009 in het nieuws)

Een brief aan het congres in de VS, geschreven door 18 wetenschappelijke organisaties, geeft aan:


"Wereldwijde observaties maken duidelijk dat het klimaat aan het veranderen is, en grondig wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de broeikasgassen uitgestoten door menselijke activiteit de belangrijkste oorzaak zijn. Deze conclusies zijn gebaseerd op meerdere onafhankelijke vormen van bewijs, en beweringen die daar tegenin gaan komen niet overeen met een objectieve analyse van de enorme hoeveelheid collegiaal getoetste (peer reviewed) wetenschap."

De consensus is ook onderschreven door een gemeenschappelijke verklaring van het Netwerk van Afrikaanse Wetenschapsacademies (Network of African Science Academies (NASAC)), waaronder de volgende organisaties:

 • African Academy of Sciences
 • Cameroon Academy of Sciences
 • Ghana Academy of Arts and Sciences
 • Kenya National Academy of Sciences
 • Madagascar's National Academy of Arts, Letters and Sciences
 • Nigerian Academy of Sciences
 • l'Académie des Sciences et Techniques du Sénégal
 • Uganda National Academy of Sciences
 • Academy of Science of South Africa
 • Tanzania Academy of Sciences
 • Zimbabwe Academy of Sciences
 • Zambia Academy of Sciences
 • Sudan Academy of Sciences

Twee andere wetenschapsacademies die de consensus aanhangen:

Een overzicht van getoetste wetenschap

Wetenschappers moeten hun mening onderbouwen met onderzoek en data die het collegiale toetsingsproces (peer review) overleven. Een overzicht van alle samenvattingen van getoetste artikelen die tussen 1993 en 2003 gepubliceerd werden over het onderwerp "global climate change" (wereldwijde klimaatverandering) laat zien dat niet één artikel de consensus verwerpt dat klimaatverandering door mensen veroorzaakt wordt (Oreskes 2004). 75% van de artikelen gaf overeenstemming met de consensus aan, terwijl 25% geen mening aangaf (deze keken naar methoden of paleoklimaat analyze). Meer over Naomi Oreskes' onderzoek (Engels)...

Klaus-Martin Schulte's lijst van onderzoeken die de consensus verwerpen

Dit wil niet zeggen dat er geen onderzoeken zijn die de overeenstemmingspositie verwerpen. Klaus-Martin Schulte gaf een overzicht van getoetste samenvattingen van artikelen gepubliceerd tussen 2004 en februari 2007, en stelde dat 32 onderzoeken (6%) de consensus positie verwierpen. In deze gevallen is het aan te raden de artikelen te lezen om te zien of ze daadwerkelijk iets tegen de consensus in brengen, en zo ja, wat hun argumenten zijn. Je kan hier een samenvatting lezen van Schulte's sceptisch onderzoek (Engels)...

Translation by werecow, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us