Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Het klimaat wordt extremer!

Dit is een fragment uit het boek Cranky Uncle vs. Climate Change, dat op 25 februari 2020 in het Engels is verschenen.

Andere fragmenten uit Cranky Uncle vs. Climate Change:
Hoe is klimaatverandering zo controversieel geworden?
Klimaatverandering vindt hier en nu plaats!
Waarom is de Keeling curve zo onregelmatig?
Hoe ontkenners de consensuskloof in stand houden.

Elk weertype wordt op de een of andere manier beïnvloed door de opwarming van de aarde, onder meer door de opeenstapeling van warmte, meer vocht in de atmosfeer en de stijging van de zeespiegel. Een rechtstreeks gevolg van de extra warmte zijn intensere en frequentere hittegolven.

Opwarming versnelt ook de verdamping van water uit de bodem en uit watermassa's. Als de bodem uitdroogt, wordt de droogte heviger en daarmee het risico op brand groter. Extra verdamping brengt daarnaast meer vocht in de atmosfeer, en warmere lucht kan meer waterdamp vasthouden. Beide factoren resulteren in zwaardere regenval. De warmere oceanen leveren daarnaast extra energie voor orkanen, waardoor deze weer heviger worden.


Het weer is nogal onvoorspelbaar, net als gooien met een dobbelsteen. De opwarming van de aarde doet de frequentie en/of de ernst van allerlei soorten extreem weer toenemen. Het is alsof je extra stippen op de dobbelstenen zet, waardoor de kans op een hogere worp toeneemt.

Mensen vragen vaak: "Is een bepaalde weersgebeurtenis veroorzaakt door klimaatverandering?" Dat is eigenlijk niet de juiste vraag. Een betere vraag zou zijn: "Worden weersomstandigheden beïnvloed door klimaatverandering?" Het antwoord is ja, door de opwarming van de aarde neemt de frequentie en/of ernst van extreem weer toe. Zoals NOAA-klimaatwetenschapper Deke Arndt zegt: "Het weer deelt de klappen uit, maar het klimaat traint de bokser."


Hittegolven worden steeds heter, duren langer en komen steeds vaker voor. Wereldwijd komen hittegolven vijf keer zo vaak voor als gevolg van de opwarming van de aarde.


Wetenschappers voorspellen dat het aantal hittegolven in de toekomst verder zal toenemen. Als we de uitstoot van broeikasgassen niet verminderen, zal de kans op een hittegolf tegen 2040 twaalf keer zo groot zijn. Hoewel hittegolven in het verleden al voorkwamen, worden ze door de opwarming van de aarde steeds waarschijnlijker. Klimaatwetenschapper Marshall Shepherd (afgebeeld in de tekening hieronder) legt het verschil tussen klimaat & weer uit met de volgende analogie: "Het weer is je stemming, en het klimaat is je persoonlijkheid."


Ontkenners proberen de aandacht af te leiden van het toenemende risico op hittegolven met het argument dat die zich in het verleden ook al hebben voorgedaan en dat de hittegolven van vandaag dus niet worden beïnvloed door de opwarming van de aarde.


Dit argument is een drogreden, een overhaaste conclusie. Men zou evengoed kunnen aanvoeren dat mensen reeds lang voor de uitvinding van de sigaret aan kanker stierven en dat roken dus geen kanker kan veroorzaken. De wetenschap geeft ons een duidelijke boodschap: hittegolven hebben altijd bestaan, maar door de opwarming van de aarde neemt de frequentie van hittegolven nu toe, en dit risico zal in de toekomst nog verder toenemen.

Cranky Uncle vs Climate Change coverCranky Uncle vs Climate Change gebruikt cartoons, klimaatwetenschap en kritisch denken om klimaatontkenning en misinformatie begrijpelijk te maken. Het boek is gebaseerd op psychologisch onderzoek naar het weerleggen van misinformatie en kiest een creatieve aanpak, waarbij cartoons en visuele analogieën worden gebruikt om de wetenschap boeiend en toegankelijk te maken voor lezers. Het boek is geschreven en getekend door John Cook, een voormalig cartoonist die nu onderzoek doet naar klimaatcommunicatie aan de Monash University. Cranky Uncle vs. Climate Change werd op 25 februari 2020 gepubliceerd door Kensington Books. Meld je aan voor het laatste Cranky Uncle nieuws op crankyuncle.com.

Andere fragmenten uit Cranky Uncle vs. Climate Change:
Hoe is klimaatverandering zo controversieel geworden?
Klimaatverandering vindt hier en nu plaats!
Waarom is de Keeling curve zo onregelmatig?
Hoe ontkenners de consensuskloof in stand houden.

Translation by NdeHaan. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us