Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Is menselijke uitstoot van CO2 slechts een fractie van de natuurlijke uitstoot?

Uit onderzoek blijkt...

In de natuur is afgifte en opname van CO2 met elkaar in evenwicht. Door menselijke uitstoot raakt dit evenwicht verstoord en is de hoeveelheid CO2 gestegen tot een hoogte die we al minstens 800.000 jaar niet meer hebben meegemaakt.

Volgens de sceptici...

Uitstoot door de mens te weinig om verschil te maken

"De oceaan beval 37.400 gigaton 'zwevende' koolstof (zwevend = in vrije deeltjes zoals -en met name- CO2), de totale biomassa op het land bevat 2.000-3.000 gigaton, de atmosfeer bevat 720 gigaton en de bijdrage van de mensheid is slechts 6 gigaton.

Oceanen, land en atmosfeer wisselen voortdurend CO2 uit, dus de extra belasting van het systeem door menselijke activiteiten is uiterst klein. Zelfs een kleine verstoring van het evenwicht tussen oceaan en atmosfeer zou een veel ernstiger stijging veroorzaken dan wat de mens ooit kan produceren." - Jeff Id (2008)

Het is een feit dat de hoeveelheid CO2 door menselijke uitstoot veel kleiner is dan de uitstoot door de natuur:

- consumeren van vegetatie door dieren en micro-organismen: 219 gigaton
- rechtstreeks vrijkomen uit vegetatie (ademhaling): 220 gigaton
- vrijkomen uit de oceaan: 332 gigaton
- verbranding van fossiele brandstoffen en wijziging van gebruik van het land: 29 gigaton

CO2-uitstoot in de natuur (door oceanen en vegetatie) is echter in evenwicht met de opname door de natuur (opnieuw door oceanen en vegetatie). Planten op het vasteland absorberen ongeveer 450 gigaton CO2 per jaar en oceanen absorberen ongeveer 338 gigaton. Hierdoor blijft de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer min of meer in evenwicht - een evenwicht dat nu door menselijke uitstoot wordt verstoord. (Bij een evenwicht gaat het tenslotte niet om de hoeveelheid, maar om het verschil.)

------------------------------De koolstofcyclus

.
Figuur 1: De koolstofcyclus. De hoeveelheden opgenomen en vrijgekomen kooldioxide zijn aangegeven in gigaton (bron: figuur 7.3, IPCC AR4M).

Ongeveer 40% van de menselijke CO2-uitstoot wordt door de natuur opgenomen, voornamelijk door vegetatie en oceanen. Het restant (15 gigaton per jaar) blijft in de atmosfeer en als gevolg hiervan is het CO2-gehalte van de atmosfeer in de laatste 15 tot 20 miljoen jaar nog nooit zo hoog geweest (Tripati 2009). Een natuurlijke toe- of afname van 100 ppm (100 ppm = 1/100ste procent) duurt normaal gesproken zo'n 5.000 à 20.000 jaar. Voor de laatste stijging van 100 ppm was echter maar 120 jaar nodig.

Een andere manier om te vast te stellen of de toename van de hoeveelheid CO2 aan de mens moet worden toegeschreven, is door te kijken naar de isotopenverhouding van CO2 in de atmosfeer. (Isotopen verschillen van elkaar door een verschillend aantal neutronen in de kern: koolstof-12 heeft 6 neutronen, koolstof-13 heeft er 7.) Planten hebben een lagere ¹³C/¹²C-verhouding dan de atmosfeer, dus als de toename van CO2 door fossiele brandstof komt, zou de verhouding ¹³C/¹²C moeten dalen. Dit klopt inderdaad met wat wordt gemeten (Ghosh 2003) en de ¹³C/¹²C-verhouding vertoont een duidelijke correlatie met de hoeveelheid menselijke uitstoot.


.
Figuur 2: Jaarlijkse CO2-uitstoot in gigaton per jaar door verbranding van fossiele brandstof en cementfabricage (zwart) en jaarlijks gemiddelde van de verhouding ¹³C/¹²C in de atmosfeer van 1981 t/m 2001 (rood; meetstation Mauna Loa). Let op: de tweede schaal is omgedraaid (laagste waarde staat bovenaan) om het verband beter te laten zien (IPCC AR4).

Translation by DarkSkywise, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us