Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Cranky Uncle - Lesmateriaal

Dit is een aangepaste vertaling van de Engelstalige versie van de educators' resource page op CrankyUncle.com.

Cranky Uncle gebruikt cartoons, humor en inoculatie op basis van logica om weerbaarheid op te bouwen tegen misinformatie - het is een ideaal instrument om leerlingen kritisch denken bij te brengen. Dit artikel bevat hulpmiddelen voor docenten die geïnteresseerd zijn in het gebruik van Cranky Uncle in hun les (het spel of het boek) om zo kritisch denken te bevorderen. Het spel is gratis beschikbaar in het Nederlands voor iPhone, Android en als browserversie. Het kan worden gedownload of gespeeld via de volgende links:

Wanneer het spel voor de eerste keer wordt gespeeld - en later in de spelinstellingen - kan de gewenste taal worden gekozen.


Dit artikel bevat een overzicht van het op dit moment beschikbare lesmateriaal voor het gebruik van het Cranky Uncle-spel in de klas. Dit artikel wordt bijgewerkt als er meer materiaal beschikbaar is. Sommige materialen - zoals de video's - zijn alleen in het Engels voor handen.

Docentenhandleiding voor Cranky Uncle

De 'Docentenhandleiding voor Cranky Uncle' biedt achtergrondinformatie en activiteiten voor docenten die geïnteresseerd zijn in het gebruik van het Cranky Uncle spel om zo kritisch denken in hun klassen te bevorderen.

Zo wordt bijvoorbeeld een inleiding in de PLOCC-taxonomie van ontkenningstechnieken gegeven, en getoond hoe rollenspelen in de klas kunnen worden gebruikt. Voor hogere niveaus of in universitaire opleidingen kan ook de meer gedetailleerde analyse van misinformatie interessant zijn.

Download hier de lerarenhandleiding voor Cranky Uncle.

Groepscode voor het onderwijs

CrankyMapWorld

Docenten kunnen een groepscode aanvragen (vul het formulier in het Engels in), zodat hun leerlingen snel en gemakkelijk anoniem aan het spel kunnen deelnemen (er is geen e-mailadres nodig voor het spel). Tot nu toe hebben leraren uit 40 Amerikaanse staten en 16 landen groepscodes aangevraagd.

Aangezien het Cranky Uncle spel tot voor kort alleen in het Engels beschikbaar was, is het niet verwonderlijk dat het voornamelijk in Engelstalige landen is gebruikt. Het was verrassend dat ook leraren uit België, Frankrijk en Duitsland zich al hadden aangemeld. We zijn nu al benieuwd hoe de markeringen op de kaart zich zullen uitbreiden naarmate er geleidelijk meer talen beschikbaar komen.

Cranky cartoons

Een verzameling Cranky Uncle cartoons - die elk een andere drogreden uit de PLOCC-taxonomie vertegenwoordigen - is beschikbaar als PDF, incl Nederlandse teksten.

The Science of Cranky Uncle

CrankyScience

De Engelstalige videoserie The Science of Cranky Uncle geeft gedetailleerde achtergrondinformatie over het onderzoek waarop het spel is gebaseerd.

De video's zijn gebaseerd op de publicatie 'Cranky Uncle: A game to build resilience to climate misinformation', gepubliceerd in het tijdschrift Plus Lucis. De studie is een niet al te technische uiteenzetting van het wetenschappelijk onderzoek dat als basis diende voor het ontwerp van het 'Cranky Uncle-spel'. Hierin geeft John Cook uitleg over de inoculatietheorie, inoculatie op basis van logica, kritisch denken & de PLOCC-taxonomie en het gebruik van parallelle argumenten in de vorm van cartoons om misinformatie te weerleggen. Hij gaat ook in op het gebruik van games  voor actieve inoculatie.

Presentatie PLOCC: de technieken van wetenschapsontkenning

De presentatie "PLOCC: de technieken van wetenschapsontkenning" bevat een aantal definities van de verschillende retorische technieken en logische dwalingen uit de PLOCC taxonomie. Deze worden uitgelegd met voorbeelden en Cranky Uncle cartoons.

Het bestand is beschikbaar als PDF.

Translation by NdeHaan. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us