Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Onko Neptunuksen kirkastumisella merkitystä ilmaston lämpenemisen kannalta?

Mitä tiede sanoo...

Neptunuksen kiertoaika auringon ympäri on 164 vuotta, joten havainnot (vuodesta 1950 nykypäivään) kattavat alle kolmanneksen Neptunuksen vuodesta. Neptunuksen ilmaston simuloinnin perusteella Neptunuksen kirkastuminen on vuodenaikaan liittyvä reaktio - Neptunuksen eteläinen pallonpuolisko on menossa kesää kohti.

Skeptinen argumentti...

Neptunus lämpenee

Huhtikuussa 2007 Heidi Hammel julkaisi tutkimuksen, jossa vertailtiin Neptunuksen kirkastumista maapallon lämpenemiseen ja auringon vaihteluihin:

Johtopäätöksenä oli se, että vaikka tilastollista korrelaatiota ei ollutkaan, kuviot ovat visuaalisesti kiinnostavia ja planeettojen ilmastonmuutokset saattavat johtua auringon vaihteluista.

Tämän tutkimuksen ydin on auringon säteilyvoimakkuuden ja lämpötilan korrelaatio maapallolla ja Neptunuksessa. Aurinkoon liittyvä data tulee kuitenkin Peter Foukalin virheellisestä TSI-rekonstruktiosta, joka on ristiriidassa suorien satelliittimittausten, auringonpilkkulukujen ja auringon radiovuon tai purkausaktiivisuuden kanssa. Foukal käytti kalibroimatonta auringonpilkkuluvun mittaussarjaa, joka oli koottu eri observatorioista, jotka ikävä kyllä eivät olleet yhdenmukaisia toisiensa kanssa. Vuonna 1976 Greenwichin observatorion lopetettua havainnot Foukal löysi nopean nousun säteilyvoimakkuudessa, mikä johtui siitä, että auringonpilkkujen pinta-alat USAF:n SOON-verkossa ovat liian pienet.

Myöhemmin Foukal on itse päätellyt, että Auringon vaihtelut ovat liian pieniä vaikuttaakseen merkittävästi viimeisen 30 vuoden kiihtyneeseen ilmaston lämpenemiseen. Hammel käytti Foukalin vanhentunutta mittaussarjaa, koska Hammel ei saanut käsiinsä luotettavaa TSI-mittaussarjaa, joka olisi ulottunut 1940-luvulle asti. Max Planck -instituutissa on tehty sellainen TSI-mittaussarja. Verrattaessa sitä Foukalin mittaussarjaan ja myös maapallon ja Neptunuksen lämpötilasarjoihin (punainen viiva esittää päivitettyä TSI-mittaussarjaa) havaitaan, että viimeisen 30 vuoden aikana Auringon aktiivisuus ei korreloi lämpötilasarjojen kanssa.

Jos Auringon aktiivisuus ei ole lisääntymässä, mikä siis aiheuttaa Neptunuksen lämpenemisen? Neptunuksen kiertoaika auringon ympäri on 164 vuotta, joten havainnot (vuodesta 1950 nykypäivään) kattavat alle kolmanneksen Neptunuksen vuodesta. Neptunuksen ilmaston simuloinnin perusteella Neptunuksen kirkastuminen on vuodenaikaan liittyvä reaktio (Sromovsky 2003) - Neptunuksen eteläinen pallonpuolisko on menossa kesää kohti.

Jos halutaan määritellä, ovatko Auringon vaihtelut aiheuttaneet maapallon ilmaston lämpenemisen, on parempi tutkia maapallon ilmastoa, josta meillä on paljon mittaustietoja (toisin kuin yksittäinen 50 vuoden mittaussarja kirkkauden vaihteluista). Voitte tutustua moniin tutkimuksiin Auringon vaikutuksesta maapallon ilmastoon sivullamme: "Aiheuttaako Aurinko ilmaston lämpenemisen?"

Translation by Ari Jokimäki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us