Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

1900-luvun alussa lämpeni vaikka hiilidioksidipitoisuus oli alhainen

Mitä tiede sanoo...

1900-luvun alun lämpeneminen oli suureksi osaksi lisääntyvän Auringon aktiivisuuden ja suhteellisen vähäisen tulivuoritoiminnan aiheuttamaa. Kummallakaan näistä tekijöistä ei kuitenkaan ollut oikeastaan mitään roolia vuoden 1975 jälkeisessä lämpenemisessä. Auringon aktiivisuus on pysynyt tasaisena 1950-luvun jälkeen. Tulivuoritoimintaa on tapahtunut melko usein ja se on aiheuttanut pikemminkin viilenemistä.

Skeptinen argumentti...

"Valtaosa 1900-luvun lämpenemisestä tapahtui vuosien 1900 ja 1940 välillä. Sitä seurasi edellä mainittu viileneminen vuodesta 1940 noin vuoteen 1975. Kasvihuonekaasujen pitoisuudet olivat kuitenkin korkeampia jälkimmäisen jakson aikana kuin ensimmäisen jakson aikana. Lämpötilan pudotus tapahtui sen jakson jälkeen, jota National Geographic kuvasi "kuudeksi vuosikymmeneksi epänormaalia lämpöä"." (James Schlesinger)

Laajalle levinnyt väärinkäsitys on se, että ihmisen aiheuttama ilmaston lämpeneminen olisi ollut hallitseva koko viime vuosisadan ajan. Oikeasti hiilidioksidin aiheuttama lämpeneminen on ollut hallitseva vain siitä lähtien, kun "moderni ilmaston lämpeneminen" alkoi 1970-luvun puolivälissä.

Ilmastonmuutoksen ymmärtämiseksi on tarkasteltava kaikkia eri pakotteita, jotka vaikuttavat globaaliin lämpötilaan. Varhain 1900-luvulla, kun hiilidioksidipitoisuus oli paljon alhaisempi, Auringon aktiivisuus oli lisääntymässä. Lisäksi voimakkaan 1800-luvun lopun tulivuoritoiminnan jakson jälkeen oli suhteellisen hiljainen tulivuoritoiminnan jakso 1900-luvun alussa. Nämä kaksi olivat hallitsevat tekijät vuosien 1900 ja 1940 välisessä lämpenemisessä.

Kummallakaan näistä tekijöistä ei kuitenkaan ollut oikeastaan mitään roolia vuoden 1975 jälkeisessä lämpenemisessä. Auringon aktiivisuus on pysynyt tasaisena 1950-luvun jälkeen. Tulivuoritoimintaa on tapahtunut melko usein ja se on aiheuttanut pikemminkin viilenemistä, joka on hiukan peittänyt hiilidioksidin lämmittävää vaikutusta.

1900-luvun alun ilmastonmuutoksen tutkimuksia

  • "Estimation of natural and anthropogenic contributions to twentieth century temperature change" (Tett 2002): "Havaitsimme, että vuosina 1907–1957 ihmisen aiheuttama nettolämmitysvaikutus oli merkityksetön, kun kasvihuonekaasujen vaikutus suurelta osaltaan kumoutui muista ihmisen aiheuttamista pakotteista. Siksi lämpeneminen tämän jakson aikana aiheutui suureksi osaksi luonnollisista syistä. Vuosisadan lopun lämpeneminen selittyi suureksi osaksi kasvihuonekaasujen vaikutuksella, jota tulivuorten aerosolit ja ihmisen päästämät aerosolit pienensivät. Luonnollisilla pakotteilla ei ole nettovaikutusta koko vuosisadan aikana, koska ne lämmittivät vuosisadan alkupuolella ja viilensivät 1960-luvulta alkaen."
  • "Solar Forcing of Global Climate Change Since The Mid-17th Century" (Reid 1997) havaitsee yhteyden auringon vaihtelun ja ilmastonmuutoksen välillä tehden johtopäätöksen: "aurinkopakotteen ja ihmisen aiheuttaman kasvihuonekaasujen pakotteen vaikutus olivat suunnilleen yhtäsuuret ilmaston lämpenemisessä, joka tapahtui vuosien 1900 ja 1955 välillä".

Translation by Ari Jokimäki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us