Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Ovatko pintalämpötilamittaukset luotettavia?

Mitä tiede sanoo...

Lukemattomissa tutkimuksissa on havaittu, että urbaanilla lämpösaarekkeella ja paikallisilla vaikuttimilla on mitätön vaikutus pitkän ajan trendeihin, erityisesti kun käytetään suurien alueiden keskiarvoja.

Skeptinen argumentti...

USA:n sääasemat on sijoitettu ilmastointiyksikköjen tuuletinaukkojen viereen, asfaltoitujen parkkipaikkojen ympäröimäksi, polttavan kuumille katoille ja lähelle jalkakäytäviä ja rakennuksia, jotka absorboivat ja säteilevät lämpöä. 89 prosenttia asemista ei täytä National Weather Servicen omia sijoitusvaatimuksia, että asemien täytyy olla 30 metrin päässä keinotekoisista lämmittävistä tai säteilevistä/heijastavista lämmön lähteistä. (Watts 2009)

Lämpötiladatan parantamisen tavoite on jotain, josta voimme kaikki olla samaa mieltä, ja tässä asiassa Anthony Wattsin ja Steve McIntyren pyrkimykset ovat kiitettäviä. Silti heidän oletuksensa, että lämpötilamittausten parantaminen poistaa tai merkittävästi vähentää ilmaston lämpenemis-trendiä, on virheellinen.

Urbaanin lämpösaareke-efektin poistaminen

Lämpötilasarjoja yhdistettäessä, NASAn GISSissä nähdään paljon vaivaa kaikkien mahdollisten urbaanin lämpösaareke-efektin vaikutuksien poistamiseksi. He vertaavat urbaaneja pitkän ajan trendejä läheisiin maalaistrendeihin. He sitten säätävät urbaania trendiä niin, että se täsmää maalaistrendin kanssa. Prosessi on kuvattu yksityiskohtaisesti NASAn verkkosivulla (Hansen 2001).

He havaitsivat, että useimmissa tapauksissa urbaani lämpeneminen oli pientä ja jäi epävarmuusrajojen sisälle. Yllättäen 42% kaupunkitrendeistä ovat viileämpiä suhteessa niitä ympäröiviin maaseutuihin, koska sääasemat on usein sijoitettu kylmiin saarekkeisiin (esim. puisto kaupungissa). Pointti on se, että he ovat tietoisia UHI:sta ja suorittavat kovasti säätöjä sen takia analysoidessaan mittaussarjoja. Lisää urbaanista lämpösaarekkeesta...

Climate Audit ja NASAn "Y2K" häiriö

Steve McIntyren löydös häiriöstä GISSin lämpötiladatassa on mahtava saavutus. Älkää aliarvioiko sitä, se on nolo virhe NASAn puolesta. Mutta mikä on sen merkitys?

Kuvassa 1 verrataan globaalia lämpötilatrendiä ennen ja jälkeen korjausta. Ennen kuin virhe oli löydetty, trendi oli 0,185°C/vuosikymmen. Kun korjaukset oli tehty, trendi oli vieläkin 0,185°C/vuosikymmen. Muutos globaalissa keskiarvossa oli vähemmän kuin yksi tuhannesosa-aste. Lisää NASAn Y2K häiriöstä...

from1975.jpg
Kuva 1: Globaali lämpötilapoikkeama ennen (punaiset neliöt) ja jälkeen (mustat vinoneliöt) NASAn "Y2K" korjauksia (kuva julkaistu Open Mindin hyvätahtoisuudella).

Muita todisteita nousevista lämpötiloista

Pintalämpötilan trendit on myös vahvistettu monien riippumattomien lähteiden toimesta:

Translation by Ari Jokimäki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us