Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Satelliittimittauksissa ei näy troposfäärin lämpenemistä

Mitä tiede sanoo...

Satelliittien mittaukset täsmäävät mallien tuloksiin tropiikkia lukuunottamatta. Trooppisen datan kanssa on hiukan epävarmuutta, joka johtuu eri ryhmien eri tavoista korjata data satelliittien ratamuutosten suhteen. Yhdysvaltalainen "The U.S. Climate Change Science Program" sanoo, että epäjohdonmukaisuus johtuu todennäköisimmin datan virheistä.

Skeptinen argumentti...

"Satelliittimittauksissa ei näy merkittävää ilmaston lämpenemistä vuoden 1979 jälkeen, joka on juuri se ajanjakso, jolloin ihmiskunnan hiilidioksidipäästöt ovat lisääntyneet nopeasti. Satelliittien data näyttää, että ihmisen aiheuttama lämpeneminen puuttuu, mutta data tarjoaa lisäksi empiirisen testin kasvihuonehypoteesille - testin jonka hypoteesi reputtaa." (Bob Carter)

Vuodesta 1978 lähtien sarja satelliitteja on mitannut ilmakehän troposfäärin ja stratosfäärin lämpötiloja. Mittaussarjat yhdistetään ja säädetään ajasta riippuvien virheiden korjaamiseksi Alabaman yliopistossa Huntsvillessä (UAH), jota johtavat John Christy ja Roy Spencer. Alustavat tulokset näyttivät lämpenemistä, joka oli vain 0,09 °C vuosikymmenessä, joka on paljon vähemmän kuin pintalämpötilan muutokseksi mitattu 0,17 °C vuosikymmenessä. Ilmastomallit ennustavat, että troposfäärin pitäisi lämmetä enemmän kuin pinnan.

UAH vastaan RSS

Marraskuussa 2005 Remote Sensing Systemsin (RSS) Carl Mears ja Frank Wentz tekivät riippumattoman analyysin satelliittidatasta. Sitä tehdessään he löysivät laskennallisen virheen UAH:n analyysistä. Kun korjaus oli tehty, UAH:n trendi oli 0,12 °C vuosikymmenessä - aiempaa suurempi, mutta silti vähemmän kuin pinnan trendi. RSS julkisti kuitenkin omaan analyysiinsa perustuvat tulokset - niissä trendi oli 0,19 °C vuosikymmenessä.

Image:Satellite Temperatures.png
Kuva 1: UAH:n satelliittidata (punainen) verrattuna RSS:n satelliittidataan (vihreä) ja pintalämpötilan mittauksiin (sininen). Kuva Global Warming Artin luvalla.

Päivittäisen ratamuutoksen korjaaminen

Osa UAH:n ja RSS:n välisistä eroista johtuu menetelmästä yhdistää eri satelliittien mittaussarjat toisiinsa. Suurin osa eroista johtuu kuitenkin tavasta korjata data satelliittien päivittäisten ratamuutosten suhteen (Mears et al 2005). Satelliitit kiertävät Maata navalta navalle. Satelliiteilla ei ole omaa työntövoimaa, joten niiden päiväntasaajan ylitysaika (local equator crossing time, LECT) muuttuu hitaasti ajan myötä. Lisäksi asiaa vaikeuttaa satelliitien radan korkeuden väheneminen ohuen ilmakehän kitkan aiheuttamana. Kun satelliitin LECT muuttuu, sen paikallinen aik ottaa lukemia muuttuu, mikä aiheuttaa paikallisen päivittäisen kierron näkymisen vääränä trendinä (Christy et al 2000).

UAH ja RSS käyttivät eri menetelmiä mittaussarjan korjaamiseksi päivittäisten ratamuutosten suhteen ja tulokset olivat radikaalisti erilaisia.


Kuva 2: UAH:n ja RSS:n tekemät mittaussarjojen korjaukset päivittäisten ratamuutosten suhteen. UAH:n korjaukset lisäsivät yleisen viilenemisefektin. RSS:n korjaukset lisäsivät yleisen lämpenemisefektin. Molempien ryhmien korjaukset ovat voimakkaimpia tropiikissa mutta ne on tehty vastakkaisiin suuntiin.

Mikä tässä asiassa sitten oikeasti on tilanne? Yhdysvaltojen ilmastotiedeohjelman (U.S. Climate Change Science Program) tiivistelmä, jossa yhtenä kirjoittajana on UAH:n John Christy, sanoo:

"Aiemmin raportoituja ristiriitoja pinnan ja ilmakehän lämpenemisen välillä on käytetty ilmastomallien luotettavuuden ja ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen kyseenalaistamiseen. Tätä merkittävää ristiriitaa ei enää ole, koska satelliittien ja radiosondien datasta on löydetty virheitä ja ne on korjattu. Vaikka nämä datat ovat yhdenmukaisia ilmastomallien kanssa globaalilla skaalalla, tropiikissa on vielä selvittämättömiä ristiriitoja.

Tämä ero mallien ja havaintojen välillä saattaa aiheutua virheistä, jotka ovat yhteisiä kaikille malleille, virheistä mittaussarjoissa tai näiden tekijöiden yhdistelmästä. Toista selitystä suositaan, mutta kysymys on vielä auki."

Toisin sanoen UAH:n mukaan satelliittimittaukset täsmäävät mallien kanssa tropiikkia lukuunottamatta. Tämä virhe johtuu todennäköisimmin virheistä datassa. RSS:n mukaan satelliittimittaukset täsmäävät hyvin mallien kanssa.

Translation by Ari Jokimäki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us