Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Al Gore on väärässä

Mitä tiede sanoo...

Vaikka Epämiellyttävässä totuudessa on pieniä virheitä, tärkeimmät esitetyt tosiseikat - todisteet, jotka osoittavat ihmiskunnan aiheuttavan ilmaston lämpenemistä ja sen erilaisia vaikutuksia, ovat yhdenmukaiset vertaisarvioidun tieteen kanssa.

Skeptinen argumentti...

"Korkeimman oikeuden tuomari kritisoi Epämiellyttävää totuutta, korostaen "yhdeksää tieteellistä virhettä". Esimerkiksi Gore väitti kahden käyrän, CO2:n ja lämpötilan sopivan toisiinsa täsmalleen. Tuomari sanoi: "Nämä kaksi käyrää eivät ole Herra Goren väittämän mukaisia". Gore sanoi, että lumen katoaminen Kilimanjarolta johtui ihmisestä. Tuomari sanoi, ettei sitä voida osoittaa." (The Guardian)

Kannattaa muistaa, että Al Gore on poliitikko, ei ilmastotieteilijä. Goren virheiden osoittaminen ei todista ihmisperäistä ilmaston lämpenemistä vääräksi. Joka tapauksessa on opettavaista tutustua Epämiellyttävän totuuden väitettyihin virheisiin, koska se paljastaa paljon ilmastotieteestä ja Goren kriitikkojen lähestymistavasta.

Missä Al oli oikeassa

Vetäytyvät Himalajan jäätiköt
Vastoin James Taylorin artikkelin väittämää, American Meteorological Societyn Journal of Climate ei sanonut kasvavien jäätiköiden "haittaavan ilmastoalarmisteja" - se on lainaus Heartland Instituutin verkkosivuilta, jonka kirjoitti... James Taylor. Hän siis lainaa itseään ja laittaa sen AMS:n sanomaksi! Laittaaksemme Himalajan oikeaan asiayhteyteensä, alkuperäinen AMS-tutkimus ei osoita ilmaston lämpenemistä vääräksi, vaan tarkkailee poikkeavaa käytöstä eräällä tietyllä alueella, eli Karakoramin vuoristossa. Tällä alueella on esiintynyt monsuunikauteen liittyvistä palauteprosesseista johtuen jäätiköiden lyhyen aikavälin kasvua päinvastoin kuin laajasti muualla Himalajalla esiintyvä pitkän aikavälin jäätiköiden vetäytyminen. Yleisesti ottaen Himalajan jäätiköt ovat vetäytymässä - satelliittimittauksissa on havaittu "21 % kokonaisväheneminen jäätiköissä" vuodesta 1962 vuoteen 2007. Perimmiltään Karakoramin jäätiköt ovat säännön vahvistava poikkeus.

Grönlannin jään lisääntyminen
Grönlantiin liittyen tärkeä johtolanka on tutkimuksen nimi: Viimeaikainen jäätikön kasvu Grönlannin sisäosissa. Tutkimuksessa havaitaan, että sisäosien jäämassa kasvaa voimistuneen lumisateen vuoksi - ilmaston lämpenemisen odotettu sivujuonne - eikä huomioi jäätikön reunoilla tapahtuvaa sulamista. Kokonaisuudessaan Grönlanti menettää jäätä satelliittimittausten perusteella, joita esitellään täällä, täällä ja täällä.

Viileneminen ja jään lisääntyminen Antarktiksella
Antarktiksen viileneminen on aidosti alueellinen ilmiö. Alkuperäinen tutkimus havaitsi alueellista viilenemistä Itä-Antarktiksella. Reikä otsonikerroksessa Etelänavan yläpuolella aiheuttaa mannerta kiertävien tuulten lisääntymistä estäen lämpimän ilman pääsyn itäiselle Antarktikselle ja Antarktiksen tasangolle. Tämän asian kääntöpuoli on se, että Antarktiksen niemimaalla on "koettu eräs nopeimmista lämpenemisistä Maapallolla, melkein 3°C viimeisen puolen vuosisadan aikana". Vaikka Itä-Antarktiksen jää lisääntyy, Antarktis kokonaisuudessaan menettää jäätä. Tämä johtuu pääasiassa Länsi-Antarktiksella tapahtuvasta sulamisesta, jossa hiljattain tapahtui voimakkain sulaminen viimeiseen 30 vuoteen satelliittihavaintojen perusteella.

Hurrikaanit
Kiista ei ole siitä, aiheuttaako ilmaston lämpeneminen enemmän hurrikaaneja, vaan siitä, että se kasvattaa niiden rajuutta ja pitkäikäisyyttä.

Missä Al oli väärässä

Kilimanjaro
Metsän hävittäminen vaikuttaa todellakin olevan Kilimanjaron kutistuvan jäätikön aiheuttaja, joten siinä Gore oli väärässä. Hänen puolustuksekseen on sanottava, että Philip Moten tutkimus julkaistiin vasta Goren filmin teon jälkeen. Mote laittaa asian kuitenkin oikeaan perspektiiviinsä: "Vaikka Kilimanjaron jään menetystä ei voikaan käyttää ilmaston lämpenemisen todisteena, se ei silti tarkoita, että Maapallo ei ole lämpenemässä. On paljon ja ratkaisevia todisteita, että Maapallon keskimääräinen lämpötila on kasvanut viimeisen 100 vuoden aikana, ja keskisillä ja korkeilla leveysasteilla tapahtuva jäätiköiden pieneneminen on yksi merkittävistä todisteista."

Tri Thompsonin lämpömittari
Al Gore viittaa lämpötilakuvaajaan ja sanoo sen olevan peräisin Tri Thompsonilta. Kuvaaja on itse asiassa yhdistelmä Mannin lätkämailasta (Mann 1998) ja CRU:n pintalämpötilamittauksista (Jones 1999). Oleellinen asia, että nykyiset lämpötilat ovat korkeampia kuin keskiajan lämpökaudella, on kuitenkin oikein ja vahvistettu monissa proksirekonstruktioissa. Lisää Tri Thompsonin lämpömittarista...

Translation by Ari Jokimäki, New Username. View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us