Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Mit: „Niewygodna prawda” Ala Gore'a to kłamstwo

Co mówi nauka...

Mimo, że film „Niewygodna prawda” zawiera drobne błędy, to jego główna teza – że ludzkość powoduje globalne ocieplenie – jest zgodna z ze stanem wiedzy naukowej.
Warto zaznaczyć, że Al Gore jest politykiem, a nie klimatologiem. Zastrzeżenia do jego filmu nie są argumentem naukowym za tym, że ludzkość nie powoduje globalnego ocieplenia. Niemniej, warto jest przyjrzeć się rzekomym błędom w filmie „Niewygodna prawda”, bo mówią one wiele o klimatologii oraz o metodach jego krytyków.

Argument sceptyków...

„Film Ala Gore jest pełen błędów. Brytyjski sędzia Justice Barton stwierdził, że choć film „zasadniczo rzecz biorąc jest dokładny” w przedstawieniu zmiany klimatu, to znalazł w nim dziewięć istotnych błędów, z których część, jak powiedział, pojawia się „w kontekście alarmizmu i przesady”, mających wspierać poglądy byłego wiceprezydenta USA na zmianę klimatu.” (The Guardian)

W czym Al Gore miał rację?

Lodowce Himalajskie

W 2006 roku James Taylor na stronie internetowej Heartland Institute (organizacji sponsorowanej przez koncerny paliw kopalnych i znanej z zaprzeczania zmianie klimatu) opublikował artykuł, w którym stwierdził, że rosnące lodowce zadają kłam alarmistom globalnego ocieplenia. Komunikat ten szybko rozprzestrzenił się wśród sceptyków jako kolejny dowód na nieprawdziwość tezy o globalnym ociepleniu. W swoim artykule James Taylor powoływał się na badania opublikowane w Journal of Climate – czasopiśmie Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego (Archer 2006). Jednak oryginalne badanie wcale nie neguje globalnego ocieplenia, a tylko zauważa nietypowe zachowanie lodowców w górach Karakorum. Zaobserwowano tam krótkoterminowy wzrost lodowców, chociaż ogólnie rzecz biorąc lodowce Himalajów i w innych regionach świata bardzo szybko topnieją. Innymi słowy lodowce Karakorum są wyjątkiem potwierdzającym regułę.

Ośnieżony i skryty w chmurach łańcuch górski.

Rysunek 2: Himalaje, zdjęcie dzięki uprzejmości NASA Johnson Space Center.

Grenlandia

Pomiary satelitarne pokazują, że Grenlandia traci lód, co można sprawdzić m.in. : tutaj, tutaj i tutaj. Sceptycy negują ten fakt, powołując się na artykuł zatytułowany „Re Greenland”: Niedawny wzrost lądolodu we wnętrzu Grenlandii. Tytuł mówi sam za siebie: analiza ta stwierdziła wzrost masy lądolodu we wnętrzu wyspy, wywołany przez zwiększone opady śniegu będące efektem globalnego ocieplenia. Nie brano w niej pod uwagę topnienia lodu na jej obrzeżu.

Antarktyka

Oziębienie Antarktydy jest zjawiskiem regionalnym. Oryginalna praca, w oparciu o którą sceptycy pisali o oziębianiu się Antarktydy (Doran 2002), dotyczyła lokalnego ochłodzenia we wschodniej Antarktydzie. Wzmocniona cyrkulacja strefowa (wiatry zachodnie wokół kontynentu), której dynamika jest związana m.in. z dziurą ozonową, utrudnia dostęp cieplejszego powietrza do wschodniej Antarktydy. Autor pracy zaprotestował przeciwko przeinaczaniu wniosków z opublikowanych przez niego wyników. Z drugiej strony, półwysep antarktyczny doświadcza ocieplenia szybszego niż inne obszary globu, o niemal 3°C w ciągu pół wieku. Kontynent jako całość traci lód. Głównym powodem jest topnienie lądolodu zachodniej Antarktydy. Satelity rejestrują tam najwyższe tempo topnienia w okresie ostatnich 30 lat.

Huragany

Spór nie dotyczy tego czy globalne ocieplenie wywołuje więcej huraganów, lecz że huragany stają się silniejsze i żyją dłużej.

 

Więcej informacji na temat tego mitu jest na stronie Nauka o Klimacie:
Nauka o Klimacie

Translation by Irek Zawadzki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us