Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Twitter Facebook YouTube Mastodon MeWe

RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

On todella kylmää!

Mitä tiede sanoo...

1970-luvun puolivälistä lähtien Maapallo on lämmennyt noin 0,2 °C vuosikymmenessä. Säät kuitenkin vaihtelevat laidasta laitaan pitkän aikavälin suuntauksesta riippumatta. Ennätyksellisen kylmiä jaksoja on odotettavissa ilmaston lämpenemisestä huolimatta. Viime vuosikymmenten aikana lämpöennätyksiä on kuitenkin mitattu kaksi kertaa useammin kuin pakkasennätyksiä. Tämän suuntauksen voidaan odottaa voimistuvan ilmaston lämpenemisen jatkuessa.

Skeptinen argumentti...

"Itävallassa koetaan nyt historian aikaisin lumisade. Vuoristoon on jo ennustettu 30-40 senttimetriä lunta. Tällaiset dramaattiset lämpötilan pudotukset tarjoavat pintapuolisia todisteita niille, jotka epäilevät ilmastonmuutoksen maailmaan kohdistamaa uhkaa" (Mail Online)

1970-luvun puolivälistä lähtien Maapallo on lämmennyt noin 0,2 ° C vuosikymmenessä. Säät kuitenkin vaihtelevat laidasta laitaan pitkän aikavälin suuntauksesta riippumatta. Ennätyksellisen kylmiä jaksoja on odotettavissa ilmaston lämpenemisestä huolimatta. Vaan kukapa ei olisi kuullut huomautteluja: "Mitä tapahtui ilmaston lämpenemiselle?" On ihmiselle luonteenomaista kiinnittää huomiota poikkeuksellisiin tapahtumiin, kuten ennätyksellisiin helleaaltoihin ja koviin pakkasiin. Pitkien tilastollisten trendien arviointi päässä laskien ei onnistu yhtä helposti kuin muutaman vuoden takaisen kylmän pakkasaamun tai edellisen kesän painostavan helleaallon muisteleminen. Voimme kuitenkin oppia jotain ilmaston kehityksestä tilastoituja lämpö- ja kylmyysennätyksiä tarkastelemalla.

Ajatellaan lämpöennätyksen tarkoittavan tietyn sääaseman tiettynä päivänä kirjattua korkeinta lämpötilaa aseman koko historian aikana. Ajan myötä uusien ennätysten todennäköisyys vähenee, koska edellisiä ennätyksiä on yhä vaikeampi rikkoa. Uudessa tutkimuksessa (Meehle 2009, katso lehdistötiedote) tarkastellaan lämpö- ja kylmyysennätyksiä vuodesta 1950 eteen päin. Kuvassa 1 nähdään sekä lämpö- (punaiset pisteet) että kylmyysennätykset (siniset pisteet). Jos ilmasto ei olisi lämpenemässä, voisi molempien ennätysten lukumäärän olettaa pysyvän suunnilleen samana. Näin ei ole, vaan lämpöennätysten määrä suhteessa kylmyysennätyksiin on kasvanut.


Kuva 1: Vuotuisten lämpö- ja kylmyysennätysten lukumäärä koko Yhdysvaltain alueella. Musta viiva kuvaa teoreettista arvoa, mikäli ilmasto ei lämpenemisi eikä viilenisi.

Tuloksia tarkasteltiin edelleen laskemalla jokaisen vuoden lämpö- ja kylmyysennätysten lukumäärien suhde erikseen. Kuvassa 2 nähdään vuosittaiset suhteet mustina pisteinä. Tasainen vihreä viiva on tasoitettu trendi. Ilmaston viilenemisen aikana 1960-luvulla kylmyysennätyksiä kirjattiin enemmän kuin lämpöennätyksiä. Kun lämpeneminen alkoi 1970-luvulla, lämpöennätysten suhde kylmyysennätyksiin alkoi kasvaa. Viime vuosikymmenen aikana päivittäisiä lämpöennätyksiä on mitattu kaksi kertaa niin usein kuin kylmyysennätyksiä. 


Kuva 2: Vuotuisten lämpö- ja kylmyysennätysten lukumäärien suhde (pisteet). Vihreä käyrä on sovitettu trendi.

Näin ollen voidaan todeta myös kylmiä päiviä olevan odotettavissa ilmaston lämpenemisestä huolimatta. Lämpöennätysten todennäköisyys on kuitenkin paljon suurempi ja tämän suuntauksen odotetaan jatkuvan ilmaston lämpenemisen yhä edetessä.

Translation by Kaj L, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us