Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Ali hladno vreme spodbija tezo o globalnem segrevanju?

Kaj pravi znanost...

Hladen dan v nekem kraju nima nič skupnega z dolgoročnim trendom dvigovanja globalnih temperatur.

Trditev skeptikov...

"Avstrijo je danes presenetil najzgodnejši sneg, kar pomnijo, z napovedano snežno odejo v gorah, debelo od 30 do 40 cm. Tako dramatični padci temperature so v očeh tistih, ki dvomijo, da našemu planetu grozijo podnebne  spremembe, nedvomen dokaz o nasprotnem." (Mail Online)

Lahko je pomešati dnevne vremenske dogodke z dolgoročnimi podnebnimi trendi in težko je razumeti razliko med vremenom in podnebjem. To  je podobno, kot če skušate, stoječ na obali, ugotoviti ali je plima ali oseka tako, da opazujete posamezne valove, ki se valijo na plažo in se potem umikajo. Počasna sprememba plimovanja je zakrita s stalnim mešanjem valov.

Nenehno spreminjanje vremena na podoben način otežuje opazovanje majhnih sprememb podnebja. Če želite ugotoviti podnebne trende, morate pogledati, kako se vreme spreminja skozi daljša časovna obdobja. Če pogledamo podatke maksimalnih in minimalnih temperatur za zadnja desetletja, vidimo, da se rekordno visoke temperature pojavljajo skoraj dvakrat pogosteje kot rekordno nizke (slika 1).

Slika 1. Razmerje med izmerjenimi rekordno visokimi in nizkimi temperaturi v celinskem delu ZDA po desetletjih. Vir: UCAR

V bodoče se bodo še pojavljale rekordno nizke temperature, vendar bodo zaradi vpliva globalnega segrevanja postajale vse redkejše.

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us