Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Blir global oppvarming motbevist av kaldt vær?

Hva vitenskapen sier...

En lokal kaldværsdag har ingenting å gjøre med den langsiktige trenden bestående av en økende global temperatur.

Det klimaskeptiske argumentet...

"Østerrike har i dag opplevd sitt tidligste snøfall i historien med 30 til 40 centimeter allerede varslet i fjellene. Slike dramatiske fall i temperaturen er overfladiske bevis for de som tviler på at verden er truet av klimaendringer." (Mail Online)

Det er lett å blande sammen nylige værhendelser med langsiktige klimatrender, og det er vanskelig å forstå forskjellen mellom vær og klima. Det er litt som å være på stranden, og prøve å finne ut om det blir høyvann eller lavvann kun gjennom å se på de individuelle bølgene som ruller inn og ut. Den trege endringen av tidevannet er skjult av den konstante omrøringen fra bølgene.

På lignende vis, så gjør de normale opp- og nedturene i været det vanskelig å se de trege endringene i klimaet. For å finne klimatrender, så må man se på hvordan været endrer seg over et lengre tidsrom. Gjennom å se på høye og lave temperaturer fra de siste tiår, så ser vi at nye varmerekorder inntreffer nesten dobbelt så ofte som nye kulderekorder.


Vi vil fortsatt få nye kulderekorder, men den økende innflytelsen fra global oppvarming vil gjøre dem stadig sjeldnere.

Translation by Bjarne Mikael Torkveen, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us