Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Pluto lämpenee

Mitä tiede sanoo...

Pluton ilmastonmuutos viimeisen 14 vuoden aikana on todennäköisesti vuodenaikoihin liittyvä tapahtuma. Pluto kokee vuodenaikavaihteluita, koska sillä on elliptinen kiertorata (jonka Pluto kiertää 250 Maan vuodessa). Pluton lämpeneminen ei voi aiheutua Auringon vaihteluista, koska Auringon säteilyssä ei ole ollut oikeastaan ollenkaan pitkän ajan trendiä viimeisen 50 vuoden aikana ja lisäksi auringonvalo on Plutossa 900 kertaa heikompaa kuin maapallolla.

Skeptinen argumentti...

Pluto lämpenee

"Joidenkin mielestä planeettamme kärsii kuumeesta. Nyt tutkijat kertovat meille, että Mars on myös kokemassa omaa ilmaston lämpenemistään: Marsin lämpenemistä. Näyttää siltä, että tutkijat ovat huomanneet viime aikoina aika monen aurinkokuntamme planeetan lämmenneen hiukan Pluto mukaan lukien. Minä ihmettelen mikä on näille AURINKOkuntamme planeetoille, kääpiöplaneetoille ja kuille yhteistä. Hmmmm. AURINKOkunta. Hmmmm. Aurinko? Ihmettelenpä vaan."(lähde: Fred Thompson)

Tämä argumentti on osa suurempaa argumenttia, että muillakin planeetoilla ilmasto lämpenee. Jos näin tapahtuu koko aurinkokunnassa, niin selvästi lämpenemisen aiheuttaja on oltava Aurinko – myös täällä maapallolla.

On aika outoa, että kyseinen teoria perustuu niin vähäiseen tietomäärään – tietoomme muiden planeettojen ilmastoista ja niiden historiasta – ja silti teorian kannattajat päättäväisesti jättävät huomiotta vastaansanomattomimmat todisteet teoriaa vastaan. Viimeisen 50 vuoden aikana Auringon säteily on vähentynyt hiukan: Aurinko säteilee vähemmän lämpöä. Pystymme mittaamaan Auringon eri aktiviteetit melko tarkasti täältä maapallolta, tai sitä kiertävältä satelliitilta, joten on vaikea jättää huomiotta ristiriita tosiasioiden ja tämän skeptisen argumentin, että Aurinko on aiheuttanut lämpenemisen, välillä.


Auringon säteilyteho vuodesta 1880 vuoteen 1978 Solangin mukaan ja vuodesta 1979 vuoteen 2009 PMOD:sta.

Jos Auringon säteily on tasoittunut tai jopa vähentynyt, mikä sitten aiheuttaa toisien planeettojen lämpenemisen? Lämpenevätkö ne edes?

Lämpeneviksi väitettyjen planeettojen ja kuiden määrä on noin kahdeksan, kun aurinkokunnassamme on kymmeniä suuria taivaankappaleita. Jotkut niistä, kuten Uranus, saattavat olla viilenemässä. Kaikilla uloimmilla planeetoilla kiertoradan yhden kierroksen aika on paljon suurempi kuin maapallolla, joten niillä mahdollinen ilmastonmuutos saattaa kuulua vuodenaikavaihteluun. Saturnuksella ja sen kuilla kestää 30 maan vuotta kiertää Aurinko kerran, joten kolme vuosikymmentä havaintoja kattaa vain yhden Saturnuksen vuoden. Uranuksella kiertoradan kiertäminen kestää 84 vuotta ja sen pyörimisakseli on melkein linjassa aurinkokunnan tasoon nähden (eli sen napa osoittaa suunnilleen Aurinkoa kohti), joten Uranuksen vuodenaikavaihtelut ovat äärimmäiset. Neptunus ei ole vielä tehnyt täydellistä kierrosta Auringon ympäri sen jälkeen, kun se löydettiin vuonna 1846.

Tässä on yhteenveto planeetoista, joiden skeptikot ovat väittäneet lämpenevän:

  • Pluto: Plutossa näkyvää lämpenemistä ei oikeastaan vielä ymmärretä. Pluton vuodenaikavaihtelut tunnetaan planeetoista huonoiten: sen olemassaolo on tunnettu vasta noin kolmasosan sen kiertoradan kiertämiseen kuluvasta 248 vuodesta, eikä Pluton luona ole ikinä käynyt avaruusluotainta. Todisteet Pluton "ilmastonmuutoksesta" koostuvat vain kahdesta havainnosta vuosilta 1988 ja 2002. Se vastaa sitä, että maapallon säätä havainnoitaisiin kolme viikkoa vuodesta. Eri teorioiden mukaan Pluton erittäin elliptisellä kiertoradalla saattaa olla rooli asiassa, kuten saattaa olla myös pyörimisakselin suurella kulmalla. Yhdessä hiljattain julkaistussa tutkimusartikkelissa ehdotetaan, että Pluton kiertoradan pituus on avaintekijä, kuten Neptunuksenkin tapauksessa. Auringonvalo Plutolla on 900 kertaa heikompaa kuin maapallolla.
  • Jupiter: Ajatus Jupiterin lämpenemisestä perustuu oikeastaan ennustuksiin, koska lämpenemistä ei varsinaisesti ole havaittu. Ilmastomallit ennustavat lämpötilan nousevan päiväntasaajalla ja laskevan navoilla. Näiden muutoksien uskotaan käynnistyvän myrskyjen yhdistyessä yhdeksi supermyrskyksi, joka estää planeetan lämmön sekoittumisen. Skeptisissä argumenteissa on jätetty huomiotta, että tämä ei ole havaittu ilmiö ja lisäksi että mallinnettu pakote on myrskyjen ja pölyn liikkeet, eikä Auringon säteilyn muutokset.
  • Mars: Ajatus Marsin lämpenemisestä johtui valitettavasta sään ja ilmaston keskenään sekoittamisesta. Kahteen 22 vuoden välein otettuun kuvaan perustuen tehtiin oletuksia, jotka eivät ole osoittautuneet luotettaviksi. Tällä hetkellä ei ole ollenkaan todisteita Marsin lämpenemisväitteiden tueksi.
  • Neptunus: Havaintoja pinnan kirkkauden muutoksista sekä Neptunuksessa että sen suurimmassa kuussa Tritonissa on pidetty Auringon kasvaneen aktiivisuuden aiheuttaman lämpenemisen indikaattoreina. Todellisuudessa kirkastuminen liittyy planeetan vuodenaikojen hitaaseen vaihtumiseen. Kesä on alkamassa Neptunuksen eteläisellä pallonpuoliskolla, mikä tuo sinne enemmän auringonvaloa - niin kuin se tekee joka 164. vuosi.

Väitteet, joiden mukaan aurinkokunnan kappaleet ovat lämpenemässä kasvaneen Auringon aktiivisuuden vuoksi, ovat selvästi vääriä. Auringon säteily on heikentynyt viime vuosikymmeninä. Vain Plutossa ja Neptunuksessa esiintyy kirkkauden lisäystä. Muiden aurinkokunnan kappaleiden väitetty lämpeneminen jää todistamatta.

Translation by Ari Jokimäki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us