Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Ennustivatko tiedemiehet uutta jääkautta 1970-luvulla?

Mitä tiede sanoo...

1970-luvun jääkausiennusteet olivat pääasiassa tiedotusvälineiden aikaansaannosta. Suurin osa tieteellisistä julkaisuista ennusti lämpenevää.

Skeptinen argumentti...

Media oli levittänyt varoituksia viilenemisestä aina 1950-luvulta lähtien, mutta ne voimistuivat 1970-luvulla. 1975 viileneminen muuttui "aikamme tärkeimmästä ongelmasta" "kuoleman ja kurjuuden tieksi". Väitteet maailmanlaajuisesta katastrofista olivat hyvin samanlaisia kuin mitä media antaa nyt maapallon lämpenemisestä.

Väite, että 1970-luvulla tiede olisi yksimielisesti ennustanut viilenevää ilmastoa on virheellinen. Huomattava enemmistö 1970-luvulla julkaistuista tutkimuksista ennustivat lämpenevää.

Tieteelliset tutkimukset ilmaston viilenemisestä 1970-luvulla

Suurin osa jääkausiennusteista oli lähtöisin tiedotusvälineistä (esim. - Newsweek, NY Times, National Geographic, Time Magazine). Vertaisarvioiduista tieteellisistä julkaisuista vain seitsemän ennusti viilenevää. Huomattavasti useampi, peräti 42 julkaisua ennusti lämpenevää hiilidioksidin lisääntymisen takia. More on 1970s science...


Kuva 1: Viilenevää (sininen) ja lämpenevää (punainen) ennustaneiden julkaisujen lukumäärä 70-luvulla. Suurin osa julkaistuista tutkimuksista ennustivat lämpenevää jo 70-luvulla. (Peterson 2008).

Rasoolin ja Schneiderin "jääkausiennuste"

Tärkein skeptikkojen siteeraama tutkimus on  Atmospheric Carbon Dioxide and Aerosols: Effects of Large Increases on Global Climate (Rasool 1971). Tutkimus ei varsinaisesti ennusta jääkautta, vaan esittää mahdollisen skenaarion: Jos aerosolien määrä ilmakehässä lisääntyy 6...8 kertaiseksi, ja pysyy tällä tasolla useita vuosia, se saattaa laukaista uuden jääkauden. Nyt me tiedämme, että aerosolien määrä on vähentynyt noista ajoista. On epäselvää, miten tarkkoja Rasoolin laskelmat lopulta olivat, mutta niissä oli joka tapauksessa ilmastoherkkyys aliarvoitu kertoimella 3.

Vuoden 1971 jälkeen monissa ilmastoherkkyyttä selvittäneissä tutkimuksissa päädyttiin tulokseen, että jos ilmakehän CO2 kaksinkertaistuisi, maapallon lämpötila nousisi noin 3°C. Näissä tutkimuksissa käytettiin erilaisia menetelmiä (mallintaminen, laskelmat, empiiriset havainnot), tarkasteltiin eri ajanjaksoja (1900-luku, Holoseeni, aikaisemmat jääkaudet), eri näkökohtia (pintalämpötila, keskitroposfäärin lämpötila, valtamerien lämmön sitominen) ja reagointi eri pakotteille (vulkaaninen, CO2, aurinko). More on climate sensitivity...

Kansallinen tiedeakatemia - ennen ja nyt

Laajin tutkimus tästä aiheesta (ja lähimpänä tieteellistä yksimielisyytä tuolloin) oli 1975 US National Academy of Sciences/National Research Council Report. Raportin loppuyhteenveto kuului seuraavasti: "…meillä ei ole riittävää ymmärtämystä ilmastojärjestelmän toiminnasta eikä siitä mikä sitä säätelee. Ilman perustavanlaatuista ymmärtämystä, ilmaston ennustaminen ei näytä olevan mahdollista…"

Vastakohtana Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian nykyinen kanta: "nyt on olemassa vahvoja todisteita siitä, että merkittävää ilmaston lämpenemistä tapahtuu... On todennäköistä, että suurin osa lämpenemisestä viime vuosikymmeninä johtuu ihmisen toiminnasta... Tieteellinen ymmärrys ilmastonmuutoksesta on nyt riittävän selkeää oikeuttaakseen kansakuntien nopean toiminnan." Tämä on Brasilian, Ranskan, Kanadan, Kiinan, Saksan, Intian, Italian, Japanin, Venäjän ja Yhdistyneiden kuningaskuntien tiedeakatemioiden yhteinen julkilausuma

Merkkejä nykyisestä konsensuksesta

Teoriaa ilmaston lämpenemisestä tukevia tiedejärjestöjä:

Yksikään näistä järjestöistä ei tukenut 70-luvun jääkausiennusteita. More on scientific consensus...

Enemmisto tutkimuksista ennusti lämpenevää jo 70-luvulla. Tänään kasapäin tutkimuksia ja tutkijoiden ylivoimainen enemmistö ovat ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen kannalla. 70-luvun viilenemisennusteiden vertaaminen tämän päivän lämpenemisennusteisiin on sekä virheellistä että harhaanjohtavaa.

Climate Crock

Translation by Kaj L, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us