Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Ovatko tulivuoret aiheuttaneet ilmaston lämpenemisen?

Mitä tiede sanoo...

Tulivuoritoiminnan väheneminen 1900-luvun alkupuolella saattoi aiheuttaa lämpenemistä. Tulivuoritoiminnasta ei kuitenkaan ole aiheutunut lämmittävää vaikutusta viimeisen 40 vuoden aikana, kun ilmasto on lämmennyt. Tulivuoritoiminta on jopa saattanut aiheuttaa pienen viilentävän vaikutuksen tuona aikana.

Skeptinen argumentti...

Tulivuoritoiminnan väheneminen aiheutti ilmaston lämpenemisen

"Ei ole epäilystä siitä, että maapallo on lämmennyt; se on toipumassa "pienestä jääkaudesta". Ei kuitenkaan ole olemassa uskottavaa todistusaineistoa siitä, että tämä johtuisi ihmiskunnasta ja hiilidioksidista. Olemme olleet toipumassa pienestä jääkaudesta jo 300 vuotta. Emme ole tehneet kovinkaan paljon hiilidioksidia 300 vuoden aikana. Lämpeneminen on kestänyt jo kauan. Pieni jääkausi aiheutui tulivuoritoiminnasta. Se on nyt rauhoittunut, joten ilmasto lämpenee." (Reid Bryson)

Tulivuorista purkautuu sulfaattiaerosoleja, jotka heijastavat maapallolle tulevaa auringonvaloa takaisin avaruuteen viilentäen näin maapalloa. Suuri tulivuorenpurkaus, kuten Pinatubon purkaus vuonna 1991, saattaa viilentää maapalloa 0,1 – 0,3 °C usean vuoden ajan (Robock 1994, Zielinski 2000).

Supertulivuorien purkauksilla tai sarjalla tavallisia purkauksia voi kuitenkin olla vuosikymmeniä kestävä viilentävä vaikutus ja kun vaikutus häviää, ilmasto näyttää lämpenevän. Zielinski 2000 tutki menneisyyden tulivuorenpurkauksia erityisesti muutaman viimeisen vuosisadan ajalta:

Zielinskin johtopäätös oli, että: "ilmastollisesti merkityksellisen vulkanismin puute 1920-luvun ja 1950-luvun välillä epäilemättä vaikutti noiden vuosikymmenien aikana havaittuun lämpenemiseen." (Zielinski 2000).

Tämän vahvistaa Hegerl 2003, joka havaitsi, että "1900-luvun alun lämpeneminen on yhdistelmä kasvihuonekaasujen aiheuttamaa lämpenemistä, aurinkopakotteen muutoksien epävarmaa vaikutusta ja aiemman voimakkaan tulivuoritoiminnan aiheuttaman viilenemisen vähenemistä".

Samaan tapaan Bertrand 1999 havaitsi, että "vulkanismin puute vuosien 1925 ja 1960 välillä saattoi aiheuttaa ainakin osittain tuona aikana havaitun lämpenemisen". Bertrand tutki Auringon ja tulivuorien vaikutusta ilmastoon ja teki johtopäätöksen: "Nämä eivät selvästikään riitä selittämään koko 1900-luvun aikana havaittua lämpenemistä, eivätkä varsinkaan sitä lämpenemistä, joka alkoi 1970-luvulla".

Lyhyesti sanottuna tulivuoritoiminnalla oli jonkinlainen osuus 1900-luvun alkupuolen lämpenemisessä. Tulivuoritoiminnalla ei kuitenkaan ollut juurikaan vaikutusta nykyiseen ilmaston lämpenemiseen, joka alkoi 1970-luvulla. Tilanne saattaa olla jopa päinvastainen; verrattain voimakkaan tulivuoritoiminnan viilentävä vaikutus 1900-luvun loppupuolella saattoi peittää osan hiilidioksidin aiheuttamasta lämpenemisestä.

Translation by Ari Jokimäki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us