Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Grönlanti oli vihreä

Mitä tiede sanoo...

Grönlannin jäätikkö on vähintään 400.000 vuotta vanha. Grönlanti on saattanut olla paikoitellen nykyistä ”vihreämpi”, mutta se ei johtunut maailmanlaajuisesta ilmiöstä.

Skeptinen argumentti...

"Vuoden 2003 tutkimukseen osallistunut Sallie Baliunas viittaa keskiaikaisiin viikinkitaruihin esimerkkinä poikkeuksellisesta lämpenemisestä noin 1003 jkr. "Viikingit perustivat siirtokuntia Grönlantiin toisen vuosituhannen alussa, mutta ne katosivat useita satoja vuosia myöhemmin kun ilmasto jälleen viileni," hän toteaa." (William Cromie)

Tämä väite perustuu ajatukseen, että koska ilmasto on muuttunut luonnollisesti ennenkin, nykyinen ilmastonmuutos on myös luonnollista. Ilmeinen virhe tässä väitteessä on se, että keskiajan lämpimään kauteen johtaneet syyt (esim. Auringon vaihtelut) eivät voi olla nykyisen lämpenemisen syynä. Lisää argumentista "Ilmasto on muuttunut ennenkin". 

Oliko Grönlanti vihreä?

Grönlannin jäätikkö on vähintään 400.000-800.000 vuotta vanha. Se oli varmasti paikallaan ja kunnossa myös noin tuhat vuotta sitten, kun saarelle annettiin nimi. Mistä siis ”vihreä” on Grönlannin nimeen tullut (suom. Vihreä maa)? Wikipedia kertoo, että legendan mukaan se oli osa Erik Punaisen markkinointikikkaa, jolla oli tarkoitus houkutella lisää uudisasukkaita saarelle (jos hän olisi ollut turhamaisempi, saaren nimeksi olisi ehkä tullut Redland). Tai ehkä se on johdannos nimistä Engronelant tai Gruntland (matalien lahtien maa). Pääasia on, että vaikka jäätikkö on aina ollut olemassa, Grönlanti luultavasti oli keskiajan lämpökauden aikana hieman lämpimämpi ja osittain vihreämpi. Viittaan toistamiseen väitteeseen ilmasto on muuttunut ennenkin.

Muinaista DNA:ta Grönlannissa

Suosittelen lukemaan, mitä kirjoittajat ovat itse sanovat omasta tutkimuksestaan. Tutkimuksessa yhdistetään aiempi lämpeneminen Maan kiertoradan luonnolliseen vaihteluun, nutaatioon, eli pyörimisakselin kallistuskulman mutokseen. Kirjoittaja Martin Sharp toteaa: "Voidaan väittää tämän osoittavan, että luonnollinen pakote voisi selittää nykyisen lämpenemisen, mutta mutta maapallon ratamuutosten nykyinen tilanne ei tue tätä, vaikka muutkin luonnolliset pakotteet otetaan huomioon." Toisin sanoen heidän tutkimuksellaan ei oikeastaan ole mitään sanottavaa nykyiseen lämpenemiseen vaikuttavista mekanismeista.

Tekijän Eske Willerslevin mukaan, Grönlannin jäätikkö "ei ole vaikuttanut maapallon merenpinnan nousuun edellisen interglasiaalin aikana. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei meidän pitäisi olla huolissamme tulevasta ilmaston lämpenemistä, koska edellisen Interglasiaalin aikaisen viiden tai kuuden metrin merenpinnan nousun täytyi johtua jostakin."

Lopuksi Martin Sharp varoittaa, että tutkimus "ei osoita, että nykyinen ilmaston lämpeneminen ei olisi ihmisen aiheuttama. Mahdollisesti "saatamme olla menossa kohti vielä suurempaa lämpötilan nousua kuin aikaisemmin ajattelimme".

Translation by Kaj L, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us