Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Hiilidioksidi ei ole saastetta

Mitä tiede sanoo...

Vaikka on suoria tapoja, joilla hiilidioksidi on saaste (meren happamoituminen), sen pääasiallinen vaikutus on kasvihuonelämmitysefekti. Vaikka kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilmiö, liiallisella lämpenemisellä on vakavia negatiivisia vaikutuksia maanviljelylle, terveydelle ja ympäristölle.

Skeptinen argumentti...

"Kun yhtäkkiä leimataan hiilidioksidi "saasteeksi", se on karhunpalvelus tälle kaasulle, joka on näytellyt valtavaa roolia kaiken elämän kehittymisessä ja ylläpitämisessä tällä ihanalla Maapallolla. Maaemo on selvästi päättänyt, että hiilidioksidi ei ole saastetta." (Robert Balling)

Ajattelemme saasteita yleensä aineina, jotka tekevät ympäristöstämme likaisen tai epäpuhtaan. Selkeä esimerkki on rikkidioksidi, teollisen toiminnan sivutuote. Korkea rikkidioksidipitoisuus aiheuttaa hengitysongelmia. Liika rikkidioksidi aiheuttaa happosateita. Rikkidioksidilla on suora vaikutus terveyteen ja ympäristöön. Hiilidioksidi taas on luonnossa esiintyvä kaasu, jota oli ilmakehässä jo paljon ennen ihmisiä. Kasvit tarvitsevat sitä elääkseen. Hiilidioksidin kasvihuonevaikutus estää ilmastoamme jäätymästä. Miten hiilidioksidi voitaisiin mieltää saasteeksi?

Saasteen laajempi määritelmä on aine, joka aiheuttaa epävakautta ja haittaa ekosysteemille. Viimeisen 10 000 vuoden aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on pysynyt verrattain vakaalla tasolla. Ihmisen hiilidioksidipäästöt viimeisten muutaman sadan vuoden aikana ovat kuitenkin horjuttaneet tätä tasapainoa. Hiilidioksidin lisäyksellä on joitakin suoria vaikutuksia ympäristölle. Esimerkiksi kun meret ottavat hiilidioksidia ilmakehästä, se johtaa happamoitumiseen, joka vaikuttaa moniin meren ekosysteemeihin. Tärkein vaikutus hiilidioksidin lisäyksestä on kuitenkin lämpeneminen.


Kuva 1. Hiilidioksidipitoisuudet (miljoonasosina) viimeisen 10 000 vuoden aikana. Sininen viiva esittää Taylor Domen jääkairanäytteitä (NOAA). Vihreä viiva esittää Law Domen jääkairanäytettä (CDIAC). Punainen viiva esittää suoria mittauksia Havaijin Mauna Loalta (NOAA).

Nouseva hiilidioksidipitoisuus aiheuttaa kasvihuoneilmiön voimistumisen. Tämä johtaa lämpenemiseen, jolla on monia seurauksia. Jotkin vaikutukset ovat hyödyllisiä kuten helpottunut maanviljely korkeammilla leveysasteilla ja lisääntyvä kasvillisuus joissakin tapauksissa. Negatiiviset vaikutukset kuitenkin voittavat positiiviset vaikutukset selvästi. Rannikolla eläviä yhdyskuntia uhkaa merenpinnan nousu. Sulavat jäätiköt uhkaavat satojen miljoonien ihmisten vedensaantia. Lajit kuolevat sukupuuttoon historian nopeimmalla tahdilla.

Se, miten päätämme määritellä sanan "saaste" on vain sanojen merkityksellä leikkimistä. Jos keskitytään hiilidioksidin muutamaan positiiviseen vaikutukseen, silloin jätetään huomiotta sen vaikutuksien koko kuva. Hiilidioksidin lisäyksen nettovaikutus on vakava negatiivinen vaikutus ympäristöllemme ja tulevaisuuden ihmiskunnan elinolosuhteille.

Translation by Ari Jokimäki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us