Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Grönlannin jäätikkö on vakaa

Mitä tiede sanoo...

Satelliittien painovoimamittaukset osoittavat, että Grönlanti menettää jäämassaa kiihtyvällä tahdilla ja kasvattaa osuuttaan merenpinnan nousuun.

Skeptinen argumentti...

Grönlannin jäätikkö on vakaa

Heinäkuun 6. päivänä vuonna 2007 Science julkaisi kansainvälisen tutkijaryhmän tutkimuksen Grönlannista löytyneistä DNA-todisteista, "jotka viittaavat siihen, että valtavaa saarta peittävä jäinen suoja selvisi maapallon edellisestä lämpenemisjaksosta”. Tutkimuksen mukaan “Grönlannin jää ei ehkä olekaan niin herkkä suurelle sulamiselle kuten ilmastonmuutoksen tietokonemallit ennustavat. Tutkimuksessa havaittiin, että “Grönlanti todella oli vihreä ennen kuin jääkauden jäätiköt peittivät laajat alueet pohjoisesta pallonpuoliskosta… joskus 450 000 - 800 000 vuotta sitten,” artikkelin mukaan. (Marc Morano)

Grönlannin massatasapainoa mitataan Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) -satelliitilla, joka mittaa muutoksia maapallon painovoimakentässä. GRACEn data antaa kokonaisen kuvan koko jäätiköstä. Kuvassa 1 on esitetty jäämassan muutokset Grönlannissa huhtikuusta 2002 helmikuuhun 2009 (Velicogna 2009). Sininen viiva ja plus-merkit esittävät jäämassan kuukausiarvoja. Punaiset plus-merkit esittävät saman niin, että vuodenaikavaihtelu on poistettu. Vihreä viiva esittää parhaan neliöllisen sovituksen trendille. Parhaan neliöllisen sovituksen mukaan Grönlannin jäähävikki kiihtyy tahdilla 30 gigatonnia/vuosi2. Tämän mukaan Grönlannin massan hävikki olisi kaksinkertaistunut kyseisen yhdeksän vuoden aikana.


Kuva 1: Jäämassan muutosten aikasarja Grönlannista GRACEn kuukausittaisista massanmäärityksistä arvioituna huhtikuusta 2002 helmikuuhun 2009. Suodattamaton data on esitetty sinisellä. Data, josta on suodatettu pois vuodenaikavaihtelut (13 kuukauden suodatus) on esitetty punaisella. Parhaan neliöllisen sovituksen trendi on esitetty vihreällä. (Velicogna 2009)

Pitkän ajan trendi 1970-luvun jälkeen on kiihtyvä jäämassan hävikki. Tämän vahvistavat satelliittien painovoimamittaukset viimeisen yhdeksän vuoden ajalta. Mittauksien mukaan jäämassan hävikki on kaksinkertaistunut viimeisen yhdeksän vuoden aikana. Grönlannin jäätikön osuus nousevaan merenpintaan kasvaa jatkuvasti ja nopeasti.

Translation by Ari Jokimäki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us