Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

1934 on mittaushistorian lämpimin vuosi

Mitä tiede sanoo...

1934 on tilastojen mukaan lämpimin vuosi USA:ssa, joka kattaa ainoastaan 2 % maapallon pinta-alasta. NASA:n tilastoissa lämpimin vuosi maailmanlaajuisesti on 2005.

Skeptinen argumentti...

"Elokuussa 2007 Steve McIntyre huomasi outoja epäjatkuvuuksia Yhdysvaltain lämpötilatilastoissa vuoden 2000 tammikuun paikkeilla. McIntyre ilmoitti havainnosta NASA:lle joka myönsi ongelman virheeksi, mikä korjattaisiin seuraavien tietojen päivittämisen yhteydessä. Lämpimin vuosi tilastojen mukaan Yhdysvalloissa on nyt 1934. Vuosi 1998 (tiedotusvälineiden pitkään toitottama ennätysvuosi) siirtyy toiselle sijalle." (Daily Tech).

Steve McIntyren havainto GISS-lämpötiladatan virheestä on vaikuttava saavutus. Kyseessä oli nolo erehdys NASA:lta. Mutta mikä sen merkitys on?

NASA:n "Y2K"-bugi

Toisin kuin monet raportit kertovat, kyseessä ei ollut Y2K-bugi, vaan sekaannus NOAA:n korjauksissa. NASA:n GISS saa suuren osan tiedoistaan NOAA:lta, joka tekee tietoihin korjauksia suodattaakseen pois havaintoaikapoikkeamien virheet (vaikka korjaukset sisältävät myös epäjatkuvuuskohtien ja kaupunkisaarekeilmiön korjauksia - lisää NOAA:n korjauksista). Tammikuusta 2000 lähtien NASA oli vahingossa käyttänyt korjaamattomia tietoja.

USA:n lämpötila verrattuna globaaliin lämpötilatrendiin

Usein jätetään huomiotta korjausten koskeneen vain 48 Yhdysvaltain osavaltiota. Koska USA kattaa vain 2% Maapallon pinta-alasta, virheen vaikutus globaaliin trendiin on ollut häviävän pieni.

Alla olevassa kaaviossa (Open Mindin luvalla) verrataan maapallon lämpötilan kehitystä ennen ja jälkeen korjausten. Ennen kuin virhe havaittiin, trendi oli 0,185 °C / vuosikymmen. Korjausten jälkeen se on edelleen 0,185 °C / vuosikymmen. Muutos maailmanlaajuisessa keskiarvossa on alle tuhannesosa asteen.

GISS temperature before and after Y2K adjustment

Kuva 1: Globaali lämpötila-anomalia ennen (punaiset neliöt) ja jälkeen (mustat vinoneliöt) NASAn "Y2K" korjausten (Open Mind). 

Translation by Kaj L, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us