Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Vuosisadan puolivälissä viileni

Mitä tiede sanoo...

Monet pakotteet vaikuttavat ilmastoon (esim. stratosfäärin aerosolit, Auringon vaihtelut). Kun kaikki pakotteet yhdistetään, ne antavat hyvän korrelaation globaalin lämpötilan kanssa koko 1900-luvulla sisältäen vuosisadan puolivälin viilenemisjakson. Viimeisen 35 vuoden aikana hallitseva pakote on kuitenkin ollut hiilidioksidi.

Skeptinen argumentti...

"Sodanjälkeinen teollistuminen aiheutti hiilidioksidipäästöjen nopean nousun, mutta sen alkaessa vuonna 1945 maapallo oli jo viilenemisvaiheessa, joka jatkui vuoteen 1975 asti. Kun ensin oli 32 vuotta nopeasti nousevaa globaalia lämpötilaa hiilidioksidipäästöjen noustessa vain vähän ja sitä seurasi 33 vuotta hidasta globaalia viilenemistä hiilidioksidipäästöjen noustessa nopeasti, oli vilpillistä IPCC:ltä väittää, että hiilidioksidi oli pääasiassa vastuussa havaitusta 1900-luvun ilmaston lämpenemisestä." (Norm Kalmanovitch)

Kuvassa 1 verrataan hiilidioksidia globaaliin lämpötilaan viimeisen vuosisadan aikana. Kun hiilidioksidi nousee vuodesta 1940 vuoteen 1970, globaali lämpötila näyttää viilenevää trendiä. Tämä on 30 vuoden jakso, joka on pidempi kuin voidaan selittää ENSOn ja Auringon jaksojen aiheuttamilla sisäisellä vaihtelulla. Jos hiilidioksidi aiheuttaa lämpenemistä, miksi globaali lämpötila ei nouse tällä aikajaksolla?


Kuva 1: Hiilidioksidin vihreä viiva on saatu Itä-Antarktiksella sijaitsevan Law Domen jääkairanäytteistä (CDIAC). Hiilidioksidin sininen viiva on mitattu Mauna Loalta (NOAA). Globaali lämpötilan poikkeama on punaisella (GISS).

Laajemman näkökulman tähän skenaarioon saa ymmärtämällä, että hiilidioksidi ei ole ainoa ilmastoon vaikuttava tekijä. On monia pakotteita, jotka vaikuttavat ilmastoomme tulevaan nettoenergiavuohon. Stratosfäärin aerosolit (esim. tulivuorten purkauksista) heijastavat auringonvaloa takaisin avaruuteen aiheuttaen nettoviilenemistä. Kun Auringon aktiivisuus kasvaa, nettoenergiavuo kasvaa. Kuva 2 näyttää yhdistelmän monista ilmastoon vaikuttavista säteilypakotteista.


Kuva 2: Erilliset globaalin ilmaston pakotteet verrattuna niiden vuoden 1880 arvoihin (kuva NASAn GISSistä).

Kun kaikki pakotteet yhdistetään, nettopakote antaa hyvän korrelaation globaalin lämpötilan kanssa. Lämpötilasarjaan sisältyy silti vielä sisäistä vaihtelua, joka johtuu lyhytaikaisista jaksollisista ilmiöistä, kuten ENSO. Suurin poikkeavuus on noin kymmenen vuoden jakso vuoden 1940 ympärillä. Tämän on ajateltu johtuvan liian suurista lämpenemislukemista USA:n laivojen mitattua moottorinsa imuputken lämpötilaa.


Kuva 3: Nettopakote (sininen - NASAn GISS) verrattuna globaaliin maa- ja merilämpötilan poikkeamaan (punainen - GISS Temp).

Näemme siis, että ilmastoa ei ohjaa vain yksi tekijä - on monia tekijöitä, jotka voivat muuttaa planeetan säteilytasapainoa. Viimeisen 35 vuoden aikana hallitseva pakote on kuitenkin ollut hiilidioksidi.

Translation by Ari Jokimäki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us