Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Tání ledu je přirozený cyklus

Co říká věda...

Arktický mořský led ubýval během posledních třiceti let. Tempo úbytku roste a opravdu přesahuje většinu předpovědí, jak vyplynuly z modelů.

Argument skeptiků...

„V roce 2007 byla severní polokoule pokrytá rekordně malým množstvím ledu a otevřela se Severozápadní mořská cesta. Říkali nám tehdy, že se tání odehrávalo rychleji, než se čekalo. Co vám neřekli: data, o která se taková zpráva o rekordu opírá, sahají jen do konce sedmdesátých let. My ale víme, že Severozápadní cesta byla průchodná už kdysi.“ (Matt Rogers)

Globální oteplování ovlivňuje arktický mořský led mnoha způsoby. Oteplování vzduchu bylo pozorováno přes 3 poslední dekády driftujícími bójemi a radiometrickými satelity. (Rigor 2000, Comisio 2003). Dlouhovlnná radiace směrem dolů se zvětšila, tak jak bylo očekáváno, když se teplota vzduchu, obsah vodní páry a oblačnost zvětšuje (Francis 2006). Více oceánského tepla je transportováno do arktických vod (Shimada 2006).

Jak led taje, pozitivní zpětné vazby zesilují rychlost ubývání mořského ledu. Kladná zpětná vazba daná klesající odrazivostí povrchu, jak ubývá ledu, se stala hlavním faktorem od poloviny 90 let minulého století (Perovich 2007). Starší víceletý led je tlustší a má větší pravděpodobnost, že přestojí letní sezónu tání. Odráží více slunečního světla a propouští méně sluneční radiace do oceánu. Satelitní měření zjistilo, že v posledních třech dekádách se množství starého mořského ledu zmenšovalo (Nghiem 2007). V důsledku toho průměrná tloušťka ledu ubývala z 2.6 metru v březnu 1987 na 2 metry v roce 2007 (Stroeve 2008).

Globální oteplování má jasně pozorovaný dlouhodobý efekt na arktický mořský led. Popravdě, i přesto že modely předpovídají, že arktický mořský led bude ustupovat v odpovědi na vzrůstající množství skleníkových plynů, stávající ústup na konci sezóny tání překračuje předpovědi z modelů zhruba 3x (Stroeve 2007).


Obrázek 1: Zářijová rozloha arktického mořského ledu (tenká, růžová) s dlouhodobým trendem (tlustá, tmavě modrá). Rozloha mořského ledu je definována jako obsah zaledněné plochy ohraničené okrajem, na němž podíl mořského ledu klesá pod 15 %.

Co způsobilo dramatickou ztrátu ledu v roce 2007?

Náhlý pokles rozlohy mořského ledu v roce 2007 přesáhl všechna očekávání. Letní rozloha mořského ledu byla menší o 40 % oproti hodnotám v 80. letech minulého století a o 20 % pod předchozím rekordním minimem z roku 2005. Velký podíl na tání v roce 2007 měly anomální povětrnostní podmínky.

Začátkem června 2007 se nad středem Severního ledového oceánu vytvořila anticyklona, která přetrvávala 3 měsíce (Gascard 2008). Ta navazovala na oblasti nízkého tlaku nad střední a západní Sibiří. Vytrvalé jižní větry podél rozhraní oblastí vysokého a nízkého tlaku způsobily zvýšení teploty vzduchu severně od Sibiře, čímž podpořily tání. Vítr také posouval led pryč od sibiřského pobřeží.

Navíc byla obloha pod anticyklonou většinou jasná. Zmenšená oblačnost způsobila, že se na mořský led dostalo více slunečního záření než obvykle, a urychlila silné tání ledu (Kay 2008).

Jak rozložení větrů, tak i zmenšená oblačnost byly anomáliemi, ale ne bezprecedentními. Podobné scénáře se vyskytly v letech 1987 a 1977. Ale tyto minulé výskyty neměly stejně dramatický efekt jako v roce 2007. Důvodem tak velkého úbytku ledu v roce 2007 bylo, že ledová masa trpěla dvě dekády ztenčováním a úbytkem rozlohy, což způsobilo, že se mořský led stal zranitelnějším vůči takovému stavu počasí (Nghiem 2007).

Shrnutí

Nedávné diskuse o oceánských cyklech se soustředily na to, jak může vnitřní variabilita zpomalit globální oteplování. Tání v roce 2007 je výstražným příkladem dopadu, kdy vnitřní variabilita dlouhodobý trend globálního oteplování naopak posílí.

(Koncept překladu Pavel Pichler, doplnil, upravil a zveřejnil J. Hollan)

Translation by jenikhollan, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us