Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Forskjellen mellom vær og klima

Hva vitenskapen sier...

Vær og klima er forskjellig; beregninger av klima trenger ikke værdetaljer.

Det klimaskeptiske argumentet...

...Siden moderne datamodeller ikke kan med sikkerhet forutsi været to uker frem i tid, hvordan kan vi da stole på at datamodeller vil forutsi hvordan Jordens klima kan bli om for eksempel hundre år fra nå? Det kan de ikke! Men likevel vil folk som Al "Karbon-kvote" Gore ha deg til å tro at disse modellene kan forutsi fremtiden. Jeg vedder på at jeg kan gjøre det like bra med en krystallkule. (Kilde: Kowabunga)

Denne påstanden er basert mer på følelser enn på fakta. Slutningen er at beregninger av klima, flere tiår inn i fremtiden, kan umulig være rett når værmeldingen for den neste dagen inneholder noe usikkerhet. 

Til tross for påstanden i denne myten, kortsiktige værmeldinger er veldig nøyaktige og har forbedret seg dramatisk i løpet av de siste tre tiår. Men mindre feil i initialverdiene gjør en værmelding for en periode lenger enn to uker nærmest umulig. 

Meteorologistudenter lærer at "vær er det du får og klima er det været du forventer". Dette er grunnen til at dette vanlige klimaskeptiske argumentet ikke holder vann. Klimamodeller beregner ikke været fra dag til dag. I stedet beregninger de klimatiske gjennomsnitt. 

En varmerekord er et eksempel på vær. Økende antall varmerekorder er et symptom på klimaendringer. Fra Meehl et. al

Figur 1: Varmerekorder er et eksempel på ekstremvær, men en økning i varmerekorder er et symptom på et endret klima. Fra Meehl et al.* 

En endring i temperaturen på 7 grader Celsius fra en dag til den neste er knapt verdt å merke seg når man snakker om vær. Sju grader, derimot, utgjør en dramatisk forskjell når man snakker om klima. Når Jordens GJENNOMSNITTLIGE temperatur var 7 grader Celsius kaldere enn nå, da lå en ismasse på over 1 kilometer i dybde over Manhattan! 

En god analogi for forskjellen mellom vær og klima består i å se på et svømmebasseng. Forestill deg at bassenget blir sakte fylt opp. Hvis noen hopper ned i bassenget, da vil det oppstå bølger. Bølgene er været, og det gjennomsnittlige vannnivået er klimaet. En dykker som hopper ned i bassenget dagen etterpå vil lage flere bølger, men vannnivået (eller klimaet) vil være høyere idet mer vann strømmer inn i bassenget. 

I atmosfæren er det drivhusgassene som er vannslangen. De vil føre til at klimaet varmes opp, men vi vil fremdeles ha varierende vær (bølger). Klimaforskere bruker modeller for å forutsi det gjennomsnittlige vannnivået i bassenget, og ikke bølgene. En god og grunnleggende forklaring på klimamodeller er tilgjengelig i Climate Change - A Multidisciplinary Approach av William Burroughs. 

Kilde: AMS Policy Statement on Weather Analysis and Forecasting. Bull. Amer Met. Soc., 79, 2161-2163

*Foto: Meehl, G. A., C. Tebaldi, G. Walton, D. Easterling, og L. McDaniel (2009), Relative increase of record high maximum temperatures compared to record low minimum temperatures i U.S., Geophys. Res. Lett., 36, L23701, doi:10.1029/2009GL040736.

Translation by Bjarne Mikael Torkveen, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us