Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Jde o ozonovou vrstvu

Co říká věda...

Ať už pozemní pozorování, či měření pomocí satelitů udávají, že ozonová vrstva přestala slábnout asi v roce 1995, kdy teplotní trend i nadále stoupal.

Argument skeptiků...

„Ozonová vrstva brání pronikání UV paprsků do atmosféry. Slábnutí této vrstvy v posledních desetiletích mohlo působit globální oteplování.“

Mnohočetná pozorování a měření pomocí satelitů ukazují, že ozonová vrstva přestala slábnout asi v roce 1995 (Yang 2005), zatímco teplotní trend se nadále zvyšuje.

Výsledky měření ozonové vrstvy

Obr. 1: Minimální sloupce ozónu nad Antarktidou (Atmoz)

Translation by martin.hippo, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us