Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

500 vědců vyvrací konsenzus

Co říká věda...

Bližší průzkum studií, údajně vyvracejících lidskou vinu na globálním oteplování, ukazuje, že většina z nich nic takového nedělá. Hrstka prací, které skutečně tvrdí, že antropogenní globální oteplení vyvrátily, jen opakuje již dobře odhalené mýty.

Argument skeptiků...

Podle zprávy ve WorldNet Daily více než 500 vědců publikovalo důkazy, dementující současné zděšení z člověkem zaviněného globálního oteplování – zjistila to nová analýza z Hudsonova Institutu, která posuzovala recenzované publikace. (American Conservative Daily)

Poslední útok na konsensus o globálním oteplování přichází od Dennise Averyho a Freda Singera, kteří tvrdí, že objevili na pětistovku vědeckých prací vyvracejících primárně lidský podíl na posledních dekádách oteplování. Předchozí pokusy nalézt skeptické vědecké studie inklinovaly k chybnému určení prací jako skeptických, nehledě na záměr autora či obsah práce. Avery a Singer zřejmě pokračují v této tradici.

I když jejich tisková zpráva rozšiřuje mnoho skeptických mýtů, jejich hlavním opakujícím se tématem je, že více jak 300 studií prokázalo, že klima se měnilo i v minulosti a/nebo že to souvisí se Sluncem. Tamino na stránkách Open Mind odvádí dobrou práci vysvětlením 1500letých přírodních cyklů (či Dansgaard-Oeschgerových událostí) a uvedením několika užitečných odkazů na relevantní vědecké studie. Také na našem webu jsme se už věnovali názoru, že klima se měnilo v minulosti, takže teď musí být také přirozené.

Ohledně role Slunce v globálním oteplování existuje mnoho empirických dat a studií, jejichž závěrem je, že tato role byla minimální. Nicméně vinit Slunce z globálního oteplování je intuitivní věc – abychom parafrázovali Great Global Warming Swindle („Velký podvod o globálním oteplování“): „Člověk je malý… Slunce velké.“ Těžko vyvracet takto strhující logiku. Naštestí mám silnější nástroj, jak po krůčcích vysvětlit, že výkyvy sluneční aktivity nezpůsobují globální oteplování:

  1. Sluneční aktivita v minulosti úzce korelovala s teplotou a byla hlavním hybatelem klimatických změn.
  2. Tato korelace byla narušena v 70. letech, když začal trend globálního oteplování.
  3. Tím pádem Slunce nemůže být příčinou globálního oteplování v posledních desetiletích.

Global Temperature vs Solar Activity (Total Solar Irradiance)

Tabulka 1: Roční změny globálních teplot (tenká červená linie) a 11letý klouzavý průměr (tučná červená). Teploty z NASA GISS. Roční hustota toku energie (TSI, total solar irradiation) ze Slunce (tenká modrá čára) a 11letý kouzavý průměr (tučná modrá) z let 1880 až 1978 od Solankiho, z let 1979 – 2009 od PMOD.

Jinými slovy všechny studie ukazující dřívější korelaci mezi sluneční aktivitou a teplotami jen zdůrazňují fakt, že tato korelace už nadále netrvá. Spíše než aby konsensus vyvracely, potvrzují ho.

Translation by Paan, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us