Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Jde o mikrovlnné přenosy způsobené satelity.

Co říká věda...

I velkorysý odhad je, že energie uvolňované činností satelitů je asi milionkrát méně, než než aby mohla způsobit globální oteplování.

Argument skeptiků...

Historie globálního oteplování se časově zcela shoduje s počátkem vzniku satelitů a používání mikrovlnných přístrojů. Satelitní antény produkují UHF a ještě vyšší frekvence všude ve světě. Vyšleme-li mikrovlnné záření z vakua magnetickým polem na dielektrický materiál (jakým může být např. voda), dojde k molekulárnímu ohřevu tohoto materiálu (zdroj: mikrovlny a globální oteplování).

Podle Unie angažovaných vědců (UCS Active Satellite database) je známo asi 873 aktivních satelitů z nichž ty se známými parametry mají průměrný výkon kolem 3200 wattů. Největší z nich má 18000 W. Pro velkorysost uvažujme tisíc satelitů s výkonem 5000 wattů. To znamená celkový výkon 5 MW, což odpovídá přibližně výkonu pěti velkých (ne těch největších) větrných elektráren.

Předpokládejme, že tyto družice obíhají ve vzdálenosti 6500 km od středu Země (na velmi  nízkých orbitách) a že veškeré paprsky, které vysílají, směřují k Zemi (což ve skutečnosti nenastává). Povrch koule o poloměru 6500 km je asi 530 mil. km2, což znamená, že by celková energie zachycená Zemí byla asi 5 MW / 530 mil. km2. To je ekvivalentní hodnotě 1 W/km2 nebo 0.000001 W/m2.

Jinými slovy, energie vyzařovaná k Zemi obíhajícími satelity nepředstavuje výkon větší než jednoho mikrowattu na metr čtvereční. IPCC AR4 (Figure SPM.2) udává hodnotu celkového antropogenného radiačního působení jako 1.6 W/m2.

Takže energie, kterou by musely družice vysílat k Zemi, aby tak způsobovaly globální oteplování, by musela být asi milionkrát větší než energie, kterou vysílají nyní.

Translation by martin.hippo, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us