Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Czy para wodna jest najważniejszym gazem cieplarnianym?

Co mówi nauka...

Para wodna to główny gaz cieplarniany. Jest to też główne dodatnie sprzężenie w naszym systemie klimatycznym, i wzmacnia każde ocieplenie spowodowane przez zmiany atmosferycznego CO2. To dodatnie sprzężenie to przyczyna, dla której klimat jest tak wrażliwy na ocieplenie spowodowane przez CO2.

Argument sceptyków...

Para wodna to najsilniejszy gaz cieplarniany
"Para wodna to najważniejszy gaz cieplarniany. Jeśli jest jesienny wieczór i czyste niebo, ciepło ucieknie a temperatura spadnie. Jeśli jest pochmurnie, ciepło zatrzymuje para wodna i dalej jest ciepło. Jeśli pojedziesz do In Salah w południowej Algierii, w południe zanotowano tam 52°C. Przed północą jest -3,6°C. To dlatego, że tam jest mało pary wodnej w atmosferze, i to pokazuje, że para wodna to najważniejszy gaz cieplarniany" (Tim Ball)

Więcej informacji na temat tego mitu jest na stronie Nauka o Klimacie:
Nauka o Klimacie

Translation by fraktal, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us