Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Arktický morský ľad sa vrátil na normálnu rozlohu

Čo hovorí veda...

Arktický morský ľad sa v posledných rokoch neustále stenčoval, zatiaľ čo jeho rozloha sa len mierne zvýšila. Dôsledkom toho je, že množstvo arktického morského ľadu v rokoch 2008-2009 je na najnižšej úrovni, ktorá bola kedy zaznamenaná.

Skeptický argument...

Podľa niektorých výskumov a pozorovaní sa ľad v Arktíde dostal na svoju normálnu hladinu a dokonca je ho tam teraz viac ako za posledných osem rokov (Anthony Watts, 22 April 2010, originál v angličtine http://www.skepticalscience.com/Has-Arctic-sea-ice-recovered.htm)

Keď sa ľudia rozprávajú o stave morského ľadu v Arktíde, vo väčšine prípadov uvádzajú rozlohu morského ľadu. Jedná sa o oblasť oceánu, kde sa nachádza aspoň nejaké množstvo morského ľadu (najčastejšie uvádzaná hranica je 15 %). Rozloha morského ľadu má výrazný sezónny cyklus, kedy sa ľad v arktickom lete roztápa, svojho minima dosahuje okolo septembra a potom v zime opäť zamŕza a vrcholí v marci. Hlavným faktorom je prípade rozlohy ľadu teplota, aj keď poznáme aj vedľajšie faktory ako oblačnosť alebo podobu vetra. Zatiaľ čo v posledných dekádach zaznamenávame neustály pokles rozlohy morského ľadu, v roku 2007 táto hodnota spadla na historické minimum. Zapríčinilo to hneď niekoľko faktorov, popísaných v inom článku.

Graf 1: Rozloha morského ľadu a vývoj od roku 1953.

Rozloha morského ľadu nám dáva rozumný náznak o množstve arktického morského ľadu, ale má to svoje limity. Hovorí nám o tom, koľko ľadu sa nachádza na oceánskom povrchu, ale už nám neukazuje to, čo sa deje pod povrchom. Na zistenie celkového množstva morského ľadu ale potrebujeme vedieť jeho celkový objem. Merania výšky morského ľadu (Giles 2008) radarom a následne aj laserom (Kwok 2009) zistili, že arktický ľad sa stenčuje, a že sa tak dialo dokonca aj v rokoch 2008-2009, keď rozloha morského ľadu zaznamenala mierne zotavenie z minima v roku 2007. Takže zatiaľ čo niektorí ľudia vyhlasujú, že sa arktický morský ľad zotavuje z minima z roku 2007, celkový objem ľadu v Arktíde bol v rokoch 2008-2009 na najnižšej úrovni (Maslowski 2010Tschudi 2010).

Arctic sea ice volume anomaly

Graf 2: Priebežne aktualizovaný graf objemu morského ľadu v oblasti Arktídy, Polar Ice Center.

Tohto roku sa na rôznych stránkach (napr. wattsupwiththat.com) používali údaje o rozlohe morského ľadu z roku 2010 na podporu tvrdenia, že Arktický ľad sa vracia do normálu. Vyššie uvedená stránka vyhlásila, že „dnes máme viacej ľadu než v ktoromkoľvek období za posledných 8 rokov“. Na druhej strane, v marci 2010 bola zaznamenaná najnižšia marcová hodnota celkového objemu morského ľadu, 20.300 km3, čo je najnižšia hodnota za obdobie rokov 1979-2009! Tí ktorí vyhlasujú, že množstvo arktického morského ľadu sa vracia do normálu, sa zameriali iba na tenkú vrstvu na povrchu a opomínali stále stenčovanie ľadu pod povrchom.

Translation by Michal Rovinsky, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us