Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Donate

Twitter Facebook YouTube Pinterest

RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
Keep me logged in
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Climate Hustle

Solaktivitet & klima: Er det Solen som forårsaker global oppvarming?

Hva vitenskapen sier...

I løpet av de siste 35 år med global oppvarming, så har Solen og klimaet gått i ulike retninger. 

Det klimaskeptiske argumentet...

"I løpet av de siste 100 år, så har det vært en jevn økning i antallet solflekker, samtidig som Jorden har blitt varmere. Dataene antyder at solaktiviteten påvirker det globale klimaet og gjør verden varmere." (BBC)

Inntil omtrent 1960, viste målinger fra vitenskapsfolk at lysstyrken og varmen til Solen, sett fra Jorden, økte. I løpet av den samme perioden viste temperaturmålinger i luft og hav at Jorden gradvis ble varmere. Det var derfor ikke overraskende for mange vitenskapsfolk å legge to og to sammen og anta at det var den varmere solen som økte temperaturen på planeten vår. 

Men, mellom 1960-tallet og i dag har de samme målingene av Solen vist at energien fra Solen nå går ned. Samtidig har temperaturmålinger i luft og hav vist at Jorden har fortsatt å bli varmere og varmere. Dette beviser at det kan ikke være Solen; noe annet må være årsak til Jordens temperaturøkning. 


Figur 1: Global temperatur (rødt, NASA GISS) og total solutstråling (blått, 1880 til 1978 fra Solanki, 1979 til 2009 fra PMOD). 

Så, mens det ikke er noe troverdig vitenskap som indikerer at Solen forårsaker den observerte økningen i global temperatur, så er det de kjente fysiske egenskapene til drivhusgasser som gir oss den eneste virkelige og målbare forklaringen på global oppvarming. 

Translation by Bjarne Mikael Torkveen, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2019 John Cook
Home | Links | Translations | About Us | Privacy | Contact Us