Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Ali so znanstveniki v 70. letih 20. stoletja napovedovali bližajočo se ledeno dobo?

Kaj pravi znanost...

Večina podnebnih člankov iz tega obdobja vsebuje napoved ogrevanja.

Trditev skeptikov...

Mediji od 50. let 20. stoletja dalje širijo opozorila o hladnejšem obdobju, in ta so v 70. letih postala še glasnejša. Leta 1975 pa se je problem ohlajanja stopnjeval od »enega najpomembnejših problemov« do osnove za revščino in smrt. Trditve o globalni katastrofi so bile presenetljivo podobne tistim, ki jih sedaj mediji širijo o globalnem segrevanju. (Fire and Ice)

V tridesetletnem obdobju do 70. let 20. stoletja so razpoložljive temperaturne meritve nakazovale trend ohlajanja. Posledično so nekateri znanstveniki domnevali, da bi se lahko trenutno medledeno obdobje hitro končalo in imelo za posledico novo ledeno dobo v naslednjih stoletjih. Ta ideja je  bila morda podkrepljena z vedenjem o smogu oziroma aerosolih, kot jim pravijo klimatologi, ki jih človek izpušča v ozračje in povzročajo ohlajanje. Ko se je podatkovni temperaturni niz dovolj povečal, je postalo jasno, da je bil trend ohlajanja najočitnejši na kopnem severne poloble in da je bila globalna temperatura pred letom 1970 dejansko dokaj stabilna.

V času, ko so nekateri znanstveniki domnevali, da se morda soočamo z naslednjo ledeno dobo, je še večje število znanstvenikov objavilo nasprotne izsledke (slika 1). V člankih so opisali, da bo kopičenje toplogrednih plinov, ki jih človek izpušča v ozračje, povzročilo veliko močnejše segrevanje – segrevanje, ki bo imelo precej večji vpliv na globalno temperaturo kot katerikoli drug naravni ali človeško povzročen »hladilni« dejavnik.

Do leta 1980 so napovedi o ledeni dobi zamrle, saj so dokazi v vse večjem številu objav, ki so svarile pred globalnim segrevanjem, prevladali. Na žalost je bil za mnoge majhen skupek napovedi o ledeni dobi bolj zanimiv kot tisti večji o globalnem segrevanju. Tu tiči razlog, da se številni še vedno spominjajo senzacionalističnih zgodb o ledeni dobi.

Slika 1. Razvrstitev 68 znanstvenih študij v obdobju 1965-1979 glede na "napoved" bodočega podnebja (modra - ohlajanje, rumena - brez stališča, rdeča - ogrevanje) (vir podatkov: Peterson in sod., 2008)

Dejstvo je, da je okoli leta 1970 šestkrat toliko znanstvenikov napovedovalo ogrevanje kot tistih, ki so napovedali ohlajanje. Danes, ko imamo na voljo dodatnih več kot trideset let meritev, so znanstveniki dosegli jasno soglasje: 97 % aktivnih klimatologov se strinja, da globalno segrevanje povzroča človeštvo.

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us