Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Globalno segrevanje ne povzroča ekstremnega vremena

Kaj pravi znanost...

Vse več je empiričnih dokazov, da so povišane temperature krive za bolj intenzivne orkane, močnejša deževja in poplave, boljše pogoje za požare v naravi in nevarne vročinske valove. (Copenhagen Diagnosis, 2009; Pechony in Shindell, 2010; Pall in sod. 2011; Min in sod., 2011)

Trditev skeptikov...

Trideset največjih suš v 20. stoletju je najverjetneje bilo v vseh ozirih naravnih: lahko jih štejemo „za indikativne, kaj se bo zgodilo v prihodnosti“, pravi v zadnjem poglavju svojega članka Narisma s sodelavci. In suše bodo. Ko se bo naslednjič zgodila resna suša v nekem delu sveta in jo bodo privrženci Ala Gora pripisali „prstnim odtisom ogljika“, ki ste jih pustili vi in vaša družina, jih vprašajte, zakaj se je prav nasprotno od tega, kar trdi njihova hipoteza, dogajalo skozi celo 20. stoletje. Torej: zakaj se je pojavljanje hudih regionalnih suš po številu zmanjšalo, če se je Zemlja segrevala s hitrostjo, ki ji ni para v več tisočih let. (Vir: CO2 Science)

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us