Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Mit: Ekstremalne zjawiska pogodowe nie wiążą się z globalnym ociepleniem

Co mówi nauka...

Globalne ocieplenie zwiększa ryzyko występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych – i to nie wszystko.

Argument sceptyków...

Ekstremalne zjawiska pogodowe nie są powodowane przez globalne ocieplenie...
„Największe susze XX w. były prawdopodobnie zupełnie naturalnymi zjawiskami i w związku z tym ‘można zakładać, że w przyszłości podobne wydarzenia również będą się zdarzać’ twierdzą w ostatnim akapicie swojej pracy Narisma i inni. I zdarzać się będą! Następnym razem, gdy poważna susza opanuje jakiś rejon świata, a Al Gore i jemu podobni winić za to będą "odcisk węglowy" Twój i Twojej rodziny, zapytaj, dlaczego historia XX wieku zaprzecza ich hipotezie? To jest, dlaczego, w miarę jak Ziemia ogrzewała się w tempie i stopniu, jak twierdzą, niespotykanym od tysięcy lat, częstotliwość występowania dotkliwych susz regionalnych spadła.” (źródło: CO2 Science)

Przy okazji każdego ekstremalnego zjawiska pogodowego, takiego jak powódź albo susza, ludzie pytają, czy było ono spowodowane przez globalne ocieplenie. Niestety, nie ma na to pytanie prostej odpowiedzi. Pogoda z natury jest bardzo zmienna, a zjawiska ekstremalne zdarzały się zawsze. Wykrywanie trendów wymaga czasu, zwłaszcza gdy dane obserwacyjne są rzadkie, a dla niektórych rejonów – nie istnieją. Oczekuje się, że wraz z postępującym globalnym ociepleniem wzrośnie częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk, gdyż wzrost temperatury na wiele sposobów wpływa na procesy pogodowe. Zmiany te już obserwujemy, co więcej - przybywa również dowodów na ich związek z działalnością człowieka.

Fala upałów w Europie - 2003

Rysunek 1: Anomalia temperatury powierzchni Ziemi (odchylenie od średniej wieloletniej) podczas fali upałów 31 lipca 2003. Ilustracja dzięki uprzejmości NASA Earth Observatory (Reto Stockli Robert Simmon).

Jak globalne ocieplenie wpływa na zjawiska pogodowe?

Wzrost temperatur może w różny sposób wpływać na czynniki kształtujące pogodę. Na przykład:

  • Zwiększa tempo ewapotranspiracji, czyli łącznego parowania wody z gleby, roślin i zbiorników wodnych. Może to mieć bezpośredni wpływ na częstość i intensywność susz.
  • Cieplejsza atmosfera może pomieścić więcej pary wodnej. W wyniku wzrostu temperatury w atmosferze znajduje się obecnie o 4% więcej pary wodnej niż 40 lat temu. To zwiększa ryzyko występowania katastrofalnych opadów.
  • Zmiany temperatur powierzchni oceanu powodują zmiany w cyrkulacji atmosferycznej i opadach, co zaobserwowano w przypadku niektórych susz, zwłaszcza tropikalnych.

Procesy te zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk ekstremalnych. Można to porównać do fałszowania kostek do gry poprzez dociążenie jednej ścianki, dzięki czemu konkretna liczba oczek zaczyna wypadać częściej. W kontekście globalnego ocieplenia oznacza to, że zwiększanie temperatury zwiększa szanse na wystąpienie ekstremalnych zjawisk.

Więcej informacji na temat tego mitu jest na stronie Nauka o Klimacie:
Nauka o Klimacie

Translation by Irek Zawadzki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us