Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Lidský vliv není tak významný, aby ovlivnil světové klima

Co říká věda...

Hladiny atmosférického CO2 rostou o patnáct gigatun ročně. Lidé vypouštějí ročně do atmosféry vice než třicet gigatun. Dramaticky tak mění složení našeho klimatického systému.

Argument skeptiků...

Předpokládat, že lidstvo je schopné ovlivnit nebo narušit síly takového rozsah, je odrazem sebestředné arogance, která zatemňuje mysl. Lidstvo je podskupinou přírody. Příroda není podskupinou lidstva. Uzavřeli jsme kruh. Vrátili jsme se zpět k postoji, kdy vůdci společnosti diktovali lidem Koperníkovy doby, co si mají a nemají myslet. Země je opět placatá. Financial Sense University

Jsou lidé skutečně tak nedůležití, že nemohou ovlivnit světové klima? Koneckonců naše planeta je velké místo. Není tedy arogantní tvrdit, že slaboučcí maličcí lidé mohou mít vliv na obrovské klima? Bohužel to, zda lidské aktivity vliv na klima mají nebo ne, není otázkou arogance. Je to jenom otázka čísel. Především to jsou dvě čísla ke zvážení.

Množství CO2v atmosféře roste o 15 gigatun za rok

První místní nepřetržité měření atmosférického CO2bylo implementováno Charlesem Keelingem roku 1958 na Mauna Loa na Havaji. Tato stanice provádí nejdelší souvislý záznam atmosférického CO2. Dnes jsou hladiny atmosférického CO2 měřeny na stovkách monitorujících stanic po celé Zemi. Pro období před rokem 1958 jsou hladiny atmosférického CO2 určovány pomocí analýz vzduchových bublin zachycených v polárních ledových jádrech.

Čeho jsme si všimli je, že v předindustriální době před cca 10 000 lety bylo CO2 poměrně stabilní kolem 275 až 285 ppm. Za posledních 250 let vzrostly hladiny atmosférického CO2 o zhruba 100 ppm. V současnosti roste množství CO2 v atmosféře o 15 gigatun každý rok.

Diagram1: Hladiny CO2 (ppm, parts par million = částic na milion) za posledních 10 000 let. Modrá linie je získána z ledových jader na Taylorově dómu v Antarktidě (NOAA). Zelená linie je získána z ledových jader na Law dome v jižní Antarktidě (CDIAC). Červená linie je z přímých měření na Mauna Loa, Hawaii (NOAA).

Lidé vypouštějí už přes třicet gigatun CO2za rok

Světové emise CO2 jsou odvozovány z mezinárodních energetických statistik, tabelováním těžby černého uhlí, hnědého uhlí, rašeliny a ropy na stát a rok. To znamená, že můžeme dopočítat, kolik CO2 vypouštíme nejen v současnosti podle dat Spojených národů, ale také můžeme odhadovat emise CO2 z fosilních paliv zpátky až k roku 1751, používajíce historických energetických statistik. Co jsme zjistili je, že emise z fosilních paliv a výroby cementu stále rostou až k současnému tempu třiceti gigatun za rok (další asi čtyři gigatuny ročně pocházejí z odlesňování a oxidace půd, pozn. překl.).

Diagram2: Odhad celkových světových uhlíkových emisí z fosilních paliv a výroby cementu, 1750 – 2006 (CDIAC).

Jinými slovy lidé vypouštějí dvakrát tolik CO2, než kolik ho zůstává. Příroda snižuje náš vliv na klima tím, že absorbuje pořádný kus emisí CO2. Množství lidského „geologického“ CO2 v atmosféře, nazývaného také „vzdušný podíl“, se pohybuje již od roku 1958 kolem 55 %.

Odhalování lidského vlivu na atmosférický CO2

Další potvrzení, že rostoucí hladiny CO2 jsou způsobeny člověkem, přichází analyzováním typů CO2 nalezeného ve vzduchu. Atom uhlíku má několik různých izotopů (různý počet neutronů). Uhlík 12 má 6 neutronů, uhlík 13 jich má 7. Rostliny mají nižší podíl C13/C12 než atmosféra. Pokud rostoucí množství CO2 v atmosféře pochází z fosilních paliv, C13/C12 by měl klesat. A to se vskutku stalo (Ghosh 2003) a tento trend koreluje s trendem globálních emisí.


Diagram3: Roční světové emise CO2 ze spalování fosilních paliv a cementového průmyslu (v Gt za rok) (černá), roční průměr odchylky podílu C13/C12 měřený v atmosférickém CO2 na Mauna Loa v letech 1981 – 2002 (červená)(IPCC AR4.

Můžeme tedy pozorovat, že lidé doopravdy změnili složení atmosféry, a to dramaticky. Pokud má být někdo obviněn z arogance, můžete říct, že je mnohem arogantnější myslet si, že můžeme znečišťovat bez následků.

(Přeložil Jan Kyselý, opravil, inovoval, doplnil a zveřejnil J. Hollan; diskusi viz anglický originál.)

Translation by jenikhollan, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us