Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Se je globalno segrevanje leta 1998 ustavilo?

Kaj pravi znanost...

Globalno gledano sta bili najtoplejši leti 2005 in 2010. (NASA GISS, NCDC)

Trditev skeptikov...

V obdobju 1998–2005 temperatura ni naraščala. To obdobje sovpada z nadaljevanjem človeškega izpuščanja CO2 v ozračje. (Bob Carter)

Po letu 1998 se podnebje ne ohlaja. Četudi zanemarimo dolgoletne trende in pogledamo zgolj rekordna leta, ugotovimo, da leto 1998 ni bilo najtoplejše (NASA GISS, NCDC). Prizemne meritve temperature kažejo, da sta bili leti 2005 in 2010 globalno gledano toplejši od leta 1998. Najtoplejše 12-mesečno obdobje je bilo od junija 2009 do maja 2010 (NASA GISS).

Čeprav ljudje obožujejo rekordne vrednosti, nam te, same po sebi, ne povedo veliko o trendih. Slednji pa so poglavitni kazalci za spremljanje podnebnih sprememb. Trende opazimo le pri pregledu vseh podatkov, globalno, in če v obzir vzamemo ostale spremenljivke, npr. učinke El Ninja ali Sončeve dejavnosti, ne pa s premišljenim izborom posameznih vrednosti.

Nekateri se radi osredotočijo zgolj na temperaturo zraka, čeprav imamo na voljo ostale, še uporabnejše kazalce, ki morda bolje prikažejo hitrost ogrevanja Zemlje. Oceani, na primer, so zaradi svoje izjemne velikosti in toplotne kapacitete stabilnejši kazalec trenutnega segrevanja. Meritve v oceanih kažejo, da se je Zemlja dokaj enakomerno segrevala pred in po letu 1998 in ni videti, da bo trend naraščanja temperature kmalu oslabel.

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us