Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Nema zagrijavanja od 1998.  

Što znanost kaže...

Na globalnoj razini, 2010. je najtoplija godina i izjednačena s 2005.-tom.

Argument skeptika...

Temperatura nije rasla u razdoblju 1998.-2005. Ovo razdoblje se preklapa s kontinuiranim pumpanjem novog CO2 u atmosferu uslijed ljudskih aktivnosti. (Bob Carter)

Ne, nije se dogodilo zahlađenje od 1998. godine. Ako i ignoriramo dugoročne trendove i gledamo samo nove rekorde, 1998. nije bila niti najtoplija godina ikad. Različita izvješća pokazuju da je 2005. bila toplija od 1998. Nadalje, globalno najtoplije zabilježenih 12 mjeseci su se ostvarili u razdoblju od lipnja 2009. do svibnja 2010.

Iako ljudi vole nove rekorde, sami rekordi ne govore puno o trendovima - a upravo su trendovi ono što je važno kod praćenja klimatskih promjena. Trendovi se javljanju samo kada gledamo sve podatke, globalno i i kada uzimamo u obzir druge veličine kao što su efekti El Nina ili sunčevu aktivnosti - a ne probiranjem (eng. cherry-picking) pojedinih točaka.

Postoji sklonost nekih ljudi da se koncentriraju samo na površinsku temperaturu zraka iako postoje i drugi, mnogo korisniiji, indikatori koji nam daju bolju sliku svijeta koji se ubrzano zagrijava. Na primjer, zbog ogromne veličine i toplinskog kapactiteta, oceani pružaju puno “stalniju” sliku zagrijavanja koje se događa.

Mjerenja pokazju da se Zemlja neprestano zagrijava i prije i poslije 1998. godine te da ne postoje znakovi skorog usporavanja (Slika 1). Više od 90% globalnog zagrijavanja odlazi u zagrijavanja oceana, dok manje od 3% odlazi u povećavanje površinske temperature zraka.

 

Slika 1: Zagrijavanje tla, atmosfere i leda (crveno), promjena toplinskog sadržaja oceana od 0 do 700 m (svjetlo plavo), promjena toplinskog sadržaja ocena od 700 do 2000 m (tamno plavo). Izvor Nuccitelli i sur. (2012).

Ako se i fokusiramo isključivo na globalnu površinsku temperaturu, Cowtan i Way (2013) su pokazali da kada se uzmu u obzir temperature preko čitavog globusa (uključujući i Arktik, područje planeta koje se najbrže zagrijava), globalni trend površinske temperature u razdoblju 1997.-2012. je približno 0.11 do 0.12°C po desetljeću.

 

Translation by IG, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us